TEJPNINGAR ÖVRE ExTREmITETERNA

advertisement
TEJPNINGAR ÖVre extremiteterna
Skulderhöjarmuskeln – M. LEVATOR SCAPULAE
Vanliga skador: Överansträngning (uttröttad muskel),
inflammationer i muskel och sena, spänningshuvudvärk.
Ursprung: Ryggraden (C1–C4) (Cullumna Vertebralis).
Fäste: Skulderbladet (Scapula).
Funktion: Lyfta skulderbladet (Elevation).
Antagonister (muskler med motsatt funktion): Främre
sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior), kappmuskeln
(M. Trapezius), lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor).
Synergister (assisterande muskler): Kappmuskeln
(M. Trapezius).
Applicera i muskelns stretchläge med en 5–7,5 cm I eller V-tejp
med måttlig/god stretch använd muskelteknik. Börja tejpa från
nacken och ner till hörnen på skulderbladen.
Sätt ihop Trapezius och Levator Scapulae i en
gemensam tejpning så har du en mycket bra
och komplett nacktejpning som dessutom har
god effekt på spänningshuvudvärk.
Kappmuskeln – M. TRAPEZIUS
Vanliga skador: Överansträngning (uttröttad muskel),
inflammationer i muskel och sena, spänningshuvudvärk.
Ursprung: Huvud (Cranium), ryggrad (C1–Th12).
Fäste: Nyckelben (Clavicula), skulderblad (Scapula).
Funktion: Höjer skulderbladet (elevation), sänker skulderbladet
(depression), för skulderbladet inåt (adduktion), vrider skulderbladet utåt (lateral rotation), böjer huvud och nacke bakåt
(extension i nacke), böjer huvud och nacke åt sidan (lateral
flexion), rotation åt motsatt håll.
Antagonister (muskler med motsatt funktion): Skulderbladshöjaren (M. Levator Scapulae), breda ryggmuskeln (M. Latissimus
Dorsi), lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor), främre sågtandade
muskeln (M. Serratus Anterior).
Synergister (assisterande muskler): Skulderbladshöjaren
(M. Levator Scapulae), axelmuskeln (M. Trapezius), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis
Minor), rutmuskeln (M. Rhomboideus), främre sågtandade
muskeln (M. Serratus Anterior).
Applicera tejpen i muskelns stretchläge med 5–7,5 cm I-tejp med
måttlig/god stretch använd muskelteknik. Börja från nacken och
avsluta strax över axelleden.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards