Iggesund Paperboard i topp – igen Kartongföretaget Iggesund

Iggesund Paperboard i topp – igen
Kartongföretaget Iggesund Paperboards marknadsledande varumärken Invercote och Incada, finns
återigen bland de tre mest värdefulla varumärkena på den europeiska kartongmarknaden, enligt en
nyligen släppt varumärkesstudie som Opticom International Research genomfört bland europeiska
kartongkonverterare och varumärkesägare.
Bland konverterarna placerar sig Invercote som tydlig etta med klar distans till tvåan Performa från
Stora Enso. Incada intar en tredje plats av de 14 varumärken som kvalificerat sig för den europeiska
topplistan enligt konverterarna. Prisvärdhet och jämn kvalitet är de viktigaste faktorerna vid val av
kartong för dem. När det gäller service rankas tillgänglighet och leveranspålitlighet allra högst.
”Vi har sällan synpunkter på Incadas kvalitet och vi får alltid utmärkt teknisk service” kommenterar
en brittisk konverterare med inriktning på kosmetik och skönhetsprodukter. ”Invercote har varit vårt
huvudsakliga kartongval i många år, och den fungerar väl i vår produktion”, intygar en annan brittisk
konverterare med en mer allmän inriktning.
“Vi är otroligt glada och stolta över våra fina och starka varumärken, som har så stor betydelse för
såväl våra kunder, medarbetare och affärer. När våra kunder och intressenter dessutom betygsätter
oss så högt är det ett kvitto på vi gör rätt saker och därtill hjälper våra kunder bli framgångsrika”
säger Charlotte Lagerwald, Marketing Strategy Director, som ansvarar för att förvalta och vårda
Iggesunds varumärken.
Iggesund Paperboard som företag och produktvarumärkena Invercote och Incada har en hög och
stigande igenkänningsfaktor. Sätter man dessutom kännedomen i relation till Iggesunds storlek
jämfört med konkurrenterna, Stora Enso och Metsä Board som båda är betydligt större företag,
framstår det ännu tydligare att Iggesund Paperboards varumärken är väl igenkända.
Opticom tar även fram en motsvarande ranking av kartongvarumärken baserat på intervjuer med
ägare till konsumentvarumärken inom sex olika marknadssegment: torra livsmedel, kylda & frusna
livsmedel, choklad & konfektyr, vin & sprit, parfym, kosmetik & skönhetsvård samt läkemedel. Både
Invercote och Incada är solklara ledare på första och andra plats inom segmenten parfym, kosmetik
och skönhetsvård.
”Undersökningen omfattar visserligen bara Europa, men den stärker ändå vår argumentation när vi
försöker bredda och öka vår försäljning i både Asien och USA. Våra nya servicelösningar i Asien och
på USAs västkust ger oss en ny konkurrenskraft på dessa marknader som vi inte tidigare haft. Och de
europeiska varumärkesägare som producerar i Asien kan nu vara säkrare på att även där kunna
använda Invercote”, kommenterar Arvid Sundblad, VP Sales & Marketing och globalt ansvarig för
Iggesund Paperboards försäljning.
Bildtext:
Invercote är det värdefullaste varumärket på den Europeiska kartongmarknaden, och Iggesund
Paperboards andra varumärke Incada hamnar på tredje plats. Bilden visar kort med en extrem
laserskärning designat av Van Heertum Design, Tilburg, Nederländerna.