spjutrockor ORDNING Myliobatiformes

advertisement
batoidea: myliobatiformes •
ordning
1
Myliobatiformes – spjutrockeartade rockor
Chordata
Craniata
infrastam
Vertebrata
ranglös Gnathostomata
ranglös Chondrichthyomorphi
klass Chondrichthyes
underklass
Elasmobranchii
infraklass
Euselachii
avdelning
Neoselachii
underavdelning Batoidea
stam
Ordningen spjutrockeartade rockor (Myliobatifor­
mes) omfattar tio familjer med totalt 213 arter. De
finns huvudsakligen i tropiska och varmtempererade
hav, men en del arter lever i sötvatten, bland annat
den endemiska sydamerikanska familjen stingrockor
(Potamotrygonidae). De utmärks särskilt av en rela­
tivt smal till piskliknande svans med en kraftig tagg
på översidan. Arterna i de två familjerna Platyrhinidae
och Zanobatidae liknar dock snarast avlånga hajar.
Spjutrockeartade rockor är vivipara, och när gule­
säcken förbrukats livnär sig ungarna på ett slags fettoch proteinrik livmodermjölk som utsöndras av långa
trådar inuti livmodern. Flera arter är, till skillnad från
andra rockor, inte bottenlevande utan simmar fritt
i vattenmassorna och förflyttar sig med hjälp av de
stora bröstfenornas vingrörelser.
understam
ordning
familj
släkte
Hullingförsedd tagg.
ILLUSTRATION: KARL JILG
familj
Dasyatididae – spjutrockor
Chordata
Craniata
infrastam
Vertebrata
ranglös Gnathostomata
ranglös Chondrichthyomorphi
klass Chondrichthyes
underklass
Elasmobranchii
infraklass
Euselachii
avdelning
Neoselachii
underavdelning Batoidea
ordning Myliobatiformes
stam
Familjen spjutrockor (Dasyatididae) omfattar om­
kring 85 arter. Flertalet av dessa förekommer i tro­
piska och subtropiska hav, och det finns även enstaka
arter som lever i sötvatten. Spjutrockor saknar stjärt­
fena och ryggfenor, men de har en eller flera hulling­
försedda gifttaggar på svansen. Taggarna blir några
decimeter långa hos de största arterna. Nya växer till
och gamla ömsas regelbundet bort. Det är huden som
täcker gifttaggen som innehåller själva giftcellerna.
Dessa brister och släpper ut giftet när taggen körs in
i kroppen på rockans fiende. Sticket är mycket smärt­
samt och kan hos människor leda till blodtrycksfall
och lokal vävnadsdöd. Flera dödsfall är kända.
Förutom de fyra arterna i släktet Dasyatis finns
även Taeniura grabata och Himantura uarnak i E
­ uropa.
Dessa båda arter förekommer enbart i Medel­
havet, den senare invandrad från Röda havet via
Suezkanalen.
understam
familj
släkte
Download