Vertebrata - ryggradsdjur - 6000993

advertisement
Vertebrata
Ryggradsdjur
NE
NA
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Infrastam: Vertebrata - ryggradsdjur Cuvier, 1800 Synonymer: Ossea Batsch, 1788
Kännetecken
Ryggradsdjuren (Vertebrata) utgör långt över 90 % av de närmare 65 000 arterna i stammen ryggsträngsdjur
(Chordata). En stor del av dem är bundna till ett liv i vatten åtminstone för att klara av sin fortplantning (bl.a.
nejonögon, broskfiskar, strålfeniga fiskar och groddjur). Många har dock utvecklat lungor att andas luft med och
anpassats till ett liv på land eller i luften, och de besöker vatten bara för att dricka, jaga eller tvätta sig. Några grupper
har återvänt till ett vattenlevande liv, men det finns ingen art som gjort sig fri från beroendet av att andas luft.
Hos ryggradsdjuren har ryggsträngen reducerats kraftigt och ersatts av en ryggrad - en kotpelare av brosk eller ben som ger stöd för muskler och bär upp kroppen. I Sverige finns närmare 500 arter av ryggradsdjur som reproducerar
sig regelbundet. Därtill kommer mer än 350 arter (främst strålfeniga fiskar och fåglar) som har påträffats tillfälligt
eller mer eller mindre regelbundet.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011.
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Henning Blom 2011 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Download