Squalidae - pigghajar - 2001973

Squalidae
Pigghajar
NE
NA
Fiskar
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Chondrichthyes (broskfiskar), Ordning: Squaliformes (pigghajartade hajar), Familj: Squalidae - pigghajar
de Blainville, 1816 Synonymer:
Kännetecken
Familjen pigghajar (Squalidae) omfattar 28 beskrivna arter fördelade på två släkten: Cirrhigaleus med tre arter och
Squalus med 25 arter. Ryggfenorna har välutvecklade taggar, och analfena saknas. Stjärtspolen har tydliga sidoåsar.
Munnen är bred och endast svagt böjd. Tänderna i över- och underkäken är ungefär likstora och breda med
sidoriktad mittspets. Pigghajar blir normalt runt 100 centimeter långa. De lever nära bottnen på ett djup av mellan ett
fåtal och 600 meter, men de har påträffats ned till 1 500 m. De förekommer i tempererade hav på både södra och
norra halvklotet (Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen) men saknas i allmänhet i tropiska vatten. De lever av
större ryggradslösa djur och fiskar. I Sverige finns bara arten pigghaj Squalus acanthias.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011.
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2011.
ArtDatabanken - artfaktablad
1