Phrynorhombus norvegicus - smavar - 206246

Phrynorhombus norvegicus
Småvar
NE
NA
LC
DD
Fiskar
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning: Pleuronectiformes (plattfiskar), Familj: Scophthalmidae
(varfiskar), Släkte: Phrynorhombus, Art: Phrynorhombus norvegicus - småvar (Günther, 1862) Synonymer:
Rhombus norvegicus Günther, 1862
Kännetecken
Vår minsta plattfisk, upp till 12 cm lång, lever längs Skagerraks och norra Kattegatts klippstränder. Med sin mörka
fläckteckning liknar den bara bergvar, från vilken den skiljer sig genom sin tydliga stjärtspole.
Totallängd 12 cm. Kropp relativt långsträckt elliptisk. Stjärtspole tydligt avsatt, ungefär lika lång som bred. Ögonen
sitter på vänster sida, ofta med det nedre/vänstra ögat något framför det högra. Munnen är kraftig med lika långa
käkar eller något längre underkäke. Fjällen är stora och sträva. Sidolinjen svänger upp i en flack böj över vardera
bröstfenan. Ryggfenan är kort, bred och sträcker sig från huvudet framför ögonen bakåt till undersidan av
stjärtspolen. De 3-4 främsta ryggfenstrålarna har membranfria spetsar. Analfenan börjar framför bröstfenbaserna.
Liksom ryggfenan är den kort och bred och fortsätter bakåt till undersidan av stjärtspolen. Ögonsidans bukfena har
något smalare bas än blindsidans. Ögonsidans bröstfena är tydligt längre och spetsig; blindsidans kortare och smalare
med de mittersta strålarna grenade. Stjärtfenan har konvex bakkant och distinkta hörn.
Ögonsidan är brun med mörkare partier i form av mer eller mindre tydliga tvärband eller ögonfläckar som går ut på
fenorna och kan vara röda, gula, grönaktiga, vita eller bruna. Blindsidan är vit och klädd med sträva fjäll.
Fenstrålar och fjäll: D 74-83, A 63-68, P höger 7-8, P vänster 10, V 6, C 10-12. Fjäll längs sidan 46-52.
Utbredning och status
Småvar är allmän i Skagerrak och norra Kattegatt, mindre vanlig i södra Kattegatt och sällsynt i Öresund. I övrigt är
artens utbredning begränsad till Island och nordöstra Atlanten, där den finns vid klippiga områden från norra Norge
till södra Frankrike.
Ekologi
Småvar är en marin art som uppehåller sig på klippbottnar från 10 ned till 200 meters djup, vanligen på 25-40 m.
Den håller sig vanligtvis fastsugen på vertikala klippväggar. Födan utgörs av fiskyngel och små ryggradslösa djur.
Leken sker under perioden april-augusti. Honan är könsmogen vid drygt 8 cm längd. Äggen är pelagiska och kläcks
efter sex dygn. Larverna mäter 2,5-2,9 mm som nykläckta, och vid en längd av 13 mm uppsöker de bottnen.
Uppgifter om äggantal, äggstorlek, tillväxttakt och livslängd saknas.
Övrigt
Namngivning: Phrynorhombus norvegicus (Günther, 1862). Originalbeskrivning: Rhombus norvegicus. Catalogue of
the fishes in the British Museum 4: 412.
Etymologi: norvegicus (lat.) = norsk, efter typlokalen på den norska västkusten.
Uttal: [Frynorómbus norvégikus]
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).
ArtDatabanken - artfaktablad
2