GAFCD-1040 Peter Carlsson och Blå Grodorna – ”En dryg timme”

GAFCD-1040
Peter Carlsson och Blå Grodorna – ”En dryg timme”
1.
It Hurts Me Too
2.
Gärdesvisan
(Elmore James)
(text: Rune Lindström)
arr. Peter Carlsson & Blå Grodorna
3.
Evert Rap
4.
På Malta (tal)
5.
Rockin’ Chair
6.
MC handboken (tal)
7.
Ur ”Teknos”
8.
Man Behåller Hoppet Ändå
9.
10.
(Peter Carlsson)
(Peter Carlsson)
(Hoggy Carmichael)
(Peter Carlsson)
Warner Chappell Music Scandinavia AB
Grodmusik / Gazell Music AB
Grodmusik / Gazell Music AB
Grodmusik / Gazell Music AB
PeerMusic AB
Grodmusik / Gazell Music AB
4:35
3:06
2:22
3:08
1:53
1:55
Musik: W.A. Mozart
(”When love goes wrong(nothin’goes
right)”)(Hoggy Carmichael/Harold
Adamson Svensk text: Peter Carlsson)
4:03
EMI Catalog Partnership AB
1:58
Serie 2: Musik på, i huvudsak, Landroverskärm
3:21
Veva upp grammofonen
1:25
(Peter Carlsson & Blå Grodorna)
(Tennesse Wig Walk)(Larry
Coleman/Norman Cimbel/svensk
text: Cacka Israelsson)
11.
Evert berättar
12.
Eldarevalsen
13.
I remember Clifford
14.
Sluta röka (tal)
15.
Hattmans Hatt
(fritt efter Evert Taube)
(Evert Taube)
(Benny Golson)
(text: Peter Carlsson/musik Lars Dylte)
(”My Walking Stick”)(Irvin Berlin,
svensk text: Peter Carlsson)
Grodmusik / Gazell Music AB
EMI Music Publishing Scandinavia AB
Evert Taube
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius AB
Gazell Music AB
Grodmusik / Gazell Music AB
Universal Reuter & Reuter Förlags AB
1:37
3:36
4:20
5:27
1:47
16.
You can’t judge a book by the cover
2:43
17.
Jailbird Potpurri
4:00
(Willie Dixson)
(C. Vreeswijk/B. Granqvist, E.
Westling, C. Vreeswijk/B. Granqvist,
T.A. Dorsey, A. F. Bloom/A.Dulin,
D.Anderssson/S. Scholander)
18.
Ola Trummar
19.
Rastastugan
(Ola Norrman)
(Peter Carlsson)
& © 2003 Gazell Records AB
www.gazell.net
Big Music Scandinavia
Mulitone Musikförlag, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius AB,
Warner Chappell Music Scandinavia AB
Grodmusik / Gazell Music AB
Grodmusik / Gazell Music AB
3:18
7:28