Skogens kulturella roll och fritidsaktiviteter i skogen

advertisement
Skogens kulturella roll och
fritidsaktiviteter i skogen
Ann Dolling
Skogens kulturella roll
• Skogen har stor betydelse för Sverige rent
ekonomiskt – vi tjänar pengar på den
• Skogen har även en stor kulturell roll för
svenskarna pga
– nära
– nyttigheter från skogen
– friluftsliv
Skogens historia och kulturarv
• Vi kan se spår av vad människorna gjort
skogen
• Hur människan har använt skogen kallas
kulturarv
Fornlämning
Fångstgrop
Odlingsröse
Fäbod
Sameviste
Tjärdal
Kolmila
Kolbotten
Kolbotten
Brinnande kolmila
Gamla stigar och vägar
Slåtteräng
Betesmark
Skogsbete
Hamlade träd
Allemansrätten
• Vi får
– Vara överallt utom på privat tomt och odlad mark
– Plocka bär, svamp och blommor
– Göra upp eld
– Ro, segla, paddla och bada
Svenskarnas relation till skogen
Levt och lever nära skogen
Skogen var länge basen i ”folkhushållet”
Ser historien i de gamla träden
Inte länge sedan Sverige var glest befolkat med få
vägar med långt till nästa granne
• Nöjd och avspänd med skogspromenaden
• Hellre ensliga sommarstugan än det myllrande
torget
• Skogen är tillgänglig genom allemansrätten och
skogsbilvägarna
•
•
•
•
Friluftsliv
• Svensken tycker om att vistas i skog och mark
• Vanliga aktiviteter
–
–
–
–
–
–
–
–
Promenader
Vandringar
Jogga
Bär och svampplockning
Cykla
Skidåkning
Fiske
Jakt
Promenad
Vandringar
Jogga
Bär- och svampplockning
Cykla
Skidåkning
Fiske
Jakt
Vad skulle du vilja göra?
Förslag på friluftsaktivitet
• Besök i skogen för att se vilka växter och djur
det finns
• Bär eller svampplockning
• Fiska
• Viltsafari
• Fågelexkursion
• Kulturspårsvandring
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards