Protokoll Årsstämma

advertisement
Protokoll Årsstämma 2013
Datum: 13-05-05
Tid: 13:15
Plats: ACAS
§1. Stämmans öppnande
Stämman öppnas 13:15.
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Föreningsstämman beslutar…
att till Mötesordförande välja Johan Wester.
att till Mötessekreterare välja Josef Gustafsson.
§3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Föreningsstämman beslutar att till Justerare välja Aria Nakhaei och Alec Axelblom.
§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
§5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 26 personer.
Kl. 15:01 justeras röstlängden till 25 personer.
Kl. 16:52 justeras röstlängden till 24 personer.
§6. Föreningsstämmans behöriga utlysande
Stämmans behöriga utlysande fastställs.
§7. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§8. Dragning av föreningens ekonomiska läge samt kortare verksamhetsberättelse
Föreningens ordförande Hanna Nyman presenterar en sammanfattning av verksamhetsberättelsen.
Föreningens kassör Patrik Rudfeldt presenterar en sammanfattning av föreningens ekonomiska situation och
svarar på frågor.
§9. Val av ordförande
Föreningsstämman beslutar att till ordförande välja Maria Sundin.
§10. Val av kassör
Föreningsstämman beslutar att till kassör välja Carl Tingström.
§11. Val av övriga ledamöter
Föreningsstämman beslutar…
att till Vice Ordförande välja Elizabeth Svensson.
att till Programansvarig välja Zebulon Carlander.
att till Programansvarig välja Amir Siadat.
att till Mediaansvarig välja David Blomgren
att till PR-ansvarig välja Johan Björn
Protokoll Årsstämma 2013
att till Medlemssekreterare välja Emilia Zenkert
att till Reseansvarig välja Jens Antonsson
att till Aktivitetsansvarig välja Teoman Duran Timocin
§12. Val av eventuella suppleanter
Föreningsstämman beslutar att till Programassistent tillika suppleant för programansvariga välja Emily
Thorselius
§13. Val av valberedning inklusive sammankallande
Föreningsstämman beslutar…
att till Valberedning välja Lisa Pettersson, Makan Separghami och Cecilia Le Ridou.
att till Sammankallande välja Lisa Pettersson.
§14. Val av UFS-representant
Gustav medverkar via Skype.
Föreningsstämman beslutar att till UFS-representant välja Gustav Byberg.
§15. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
Hanna Nyman presenterar verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår.
Föreningsstämman beslutar att fastställa Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 13/14 enligt förslag.
§16. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
Henrik Österman presenterar styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår.
Föreningsstämman beslutar att fastställa Budgeten för verksamhetsåret 13/14 enligt förslag.
§17. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Föreningsstämman beslutar att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 13/14 till 50:§18. Motioner
Inga motioner har inkommit till stämman.
§19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§20. Stämmans avslutande
Stämman avslutas 17:05
Protokoll Årsstämma 2013
Godkännande av protokoll
Sekreterare
Ordförande
Josef Gustafsson
Hanna Nyman
________________________________
_______________________________
Justerare
Justerare
Alec Axelblom
Aria Nakhaei
________________________________
_______________________________
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards