Miljöintroduktion för nyanställda

advertisement
Gäller för:
Landstinget i Uppsala
län
Handläggare:
Zandra Falck
Dokumentnamn:
Miljöintroduktion för nyanställda
Dokument nr
LUL 7.2
Godkänd:
Marta Fallgren
Version:
1
Sida:
1
Gäller fr.o.m.
2016-10-14
Miljöintroduktion för: .......................................................................
Syfte
Detta dokument är för dig som miljöombud/chef att gå igenom med den nyanställda för att hen ska
förstå sin roll i landstingets miljöarbete.
Metod
Se till att den nyanställda först har gjort miljöutbildningen i Pingpong! Tillgång till dator behövs och
det är lämpligt med en rundvandring för att visa hur till exempel källsorteringen fungerar.
*********************************************************
Miljöutbildning för alla anställda i Pingpongs kurskatalog
□
Utbildning genomförd
Miljöinformation på Navet under Kunskapsbanken/Säkerhet, arbetsmiljö och
miljö/Miljö
□
Visa var man hittar miljöhandboken. Gå in i dokumentet ”Mål och handlingsplan” för att se vilka
mål som berör verksamheten
□ Visa sidan om Kemikaliehantering på Navet
□ Visa styrande dokument som berör miljöarbetet för just er verksamhet:
-
avfallshandboken – ta även upp exempel på vad som ska sorteras!
minskningslistan om förbrukningsvaror (för verksamheter med många
förbrukningsvaror/hälso- och sjukvård)
resepolicyn (för verksamheter som reser mycket i tjänsten)
läkemedel med hög risk för miljöpåverkan (gäller förskrivare m.fl.)
miljöprogram för byggverksamhet (för verksamheter inom fastighetsområdet)
Källsortering på arbetsplatsen
På arbetsplatsen sorteras olika avfallstyper på olika ställen som personalrum/kök, patientkök,
expeditioner, desinfektionsrum, behandlingsrum,
berednings- och läkemedelsrum, kontor, återvinningsstation och så vidare.
□ Visa och förklara hur ni gör!
Avvikelserapportering i MedControl
□ Visa systemet och hur man rapporterar
Du behöver inte spara dokumentet utan det fungerar endast som en checklista vid
miljöintroduktionen.
Download