Wienklassicismen - vikingaskolanmusik

advertisement
Rokokon
Möbler utsmyckade, förgyllda och kurviga
färger, äppelgrönt, rosa och halmgult
• Den Galanta stilen
• Känslosamma stilen,
Mannheim-skolan,
• Lut- och klavermusik.
Francouis Couperin, Jean
Philippe Rameau. Poetisk
• Carl Philipp Emanuel Bach,
Johann Stamitzm, personlig
karaktär på musiken, effekter i
orkestermusiken, förebådar
sonatformen, Generalbas
ersätts med utskrivna
stämmor, crescendodiminuendo-effekterna, suckar
och raketer, drillad orkester
Wienklassicismen
Begrepp:
• Crescendo/ diminuendo
• Tema
• Symfoni
• Sonatform
• Kvartett
• Komplicerade former vid
uppbyggnad av musiken,
Ordning o reda, logik
• Inte lika snirklig som
barocken.
• Kontraster mellan olika
delar av musiken
• Instrumentalmusik
• Korta fraser och teman på 2
och fyra takter, man ställer
teman emot varandra
ungefär som motspelare i
ett drama
Socialt
• Folk går på Opera men det är
instrumentalmusiken som utvecklas
• Tonsättare fortfarande hovmusiker,
• Mozart säger upp sig som hovmusiker. Han vill
komponera fritt får svårt att få jobb i Wien.
• Beethoven blir den första fria kompositör
• Konsertväsendet uppstår
Sonatformen
• Utvecklad under 1700-talet.
• Logik och ordning, känslor och dramatik
• Konstrastverkan, bygger på motsättningar och
spänning. Huvudtema och sidotema, två viljor som
hamnar i en diskussion.
• Exposition de båda teman presenteras (exponeras)
• Genomföring, spelar ut teman mot varandra, stor
diskussion
• Repris en upprepning av expositionen, nu går båda
teman går i samma tonart till skillnad från expositionen
• Coda (svans) summerar vad som hänt och rundar av
Verk som har sonatform
•
•
•
•
Sonaten
Stråkkvartetten
Symfonin
Solokonserten.
Sonaten
• För ett eller två instrument. Fyra satser med
olika karaktär.
• Första satsen är snabb, har normal sonatform
• Andra satsen är långsam, har variationsform
eller tredelad visform
• Tredje satsen är en menuett eller ett scherzo
• Fjärde satsen är snabb och har sonatform
Musik att lyssna på
http://www.youtube.com/watch?v=ASB6hFUat4g
Haydn Trumpetkonsert
• http://www.youtube.com/watch?v=5UvGf13H6w
Q
Mozart pianosonat A-dur Turkisk march
http://www.youtube.com/watch?v=SrcOcKYQX3c
Beethoven Pianosonat C-moll Pathetique
Referenser:
• Sixten Nordström, Så blir det musik förlag
Dialogos
Download