Övning 4

advertisement
Övning 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Härled satsen r från premisserna p  q, q  r och p
Antag premisserna p  q  r och p  q. Härled satsen r.
Härled satsen ”Logik är inte tråkigt” ur följande premisser:
– Filosofi eller matematik är roligt.
– Om logik är tråkigt, så är matematik inte roligt.
– Filosofi är inte roligt.
Härled satsen (p  q) ur satsen p  q. Tips: Antag negationen av satsen som skall härledas och använd regeln
för indirekt bevis.
Bevisa att satsen P  Q  P  Q är en tautologi. Tips: Antag satsen P  Q och härled från denna sats satsen P  Q.
Använd sedan regeln för villkorligt bevis.
Härled satsen P  Q  R ur satsen P  (Q  R).
Slutledningsregler
Download