Övning 5

advertisement
Övning 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Härled satsen r från premisserna p → q, q → r och p
Antag premisserna p ↔ q ∨ r och p ∧ ¬q. Härled satsen r.
Härled satsen ”Logik är inte tråkigt” ur följande premisser:
– Filosofi eller matematik är roligt.
– Om logik är tråkigt, så är matematik inte roligt.
– Filosofi är inte roligt.
Härled satsen ¬(p ∧ ¬q) ur satsen p → q. Tips: Antag negationen av satsen som skall härledas och använd regeln
för indirekt bevis.
Bevisa att satsen P ∧ Q → P ∨ Q är en tautologi. Tips: Antag satsen P ∧ Q och härled från denna sats satsen P ∨ Q.
Använd sedan regeln för villkorligt bevis.
Härled satsen P ∧ Q → R ur satsen P → (Q → R).
Download