Jordbruket och den globala uppvärmningen.
I debatten har hävdats att djurhållningen står för jordbrukets största bidrag till växthusgaser,
därför att djuren producerar metangas.
Detta är felaktigt.
I jordbruket är det handelsgödseln som står för merparten av
utsläppen och dessa kommer både från framställningen och användningen.
Lustgas, dikväveoxid, är en växthusgas som är 300 gånger starkare än
koldioxid i sin påverkan av atmosfären. Utsläppen av lustgas från
ett hektar normalt kvävegödslad åker påverkar atmosfären lika mycket
som koldioxid från förbränningen av 200 till 300 liter diesel.
Så när veganer och andra kritiserar djurhållningen för att den
bidrar mer till den globala uppvärmningen än spannmålsproduktionen,
så är de helt fel ute. Det är alltså spannmålsproduktionen både till djur
och människor som står för den största påverkan.
Men det går att producera kött på annat sätt än att föda upp dem på kraftfoder (spannmål)
Genom att gå över till köttproduktion baserad på gräsbete, minskas
matproduktionens påverkan på uppvärmningen dramatiskt, samtidigt som
människorna får artriktig mat och mat av bättre kvalitet!
Kreatur som föds upp på sin naturliga föda, dvs. gräs, bidrar inte alls till växxthusgaserna.
De ingår i det naturliga kolkretsloppet.
Detta görs nu på flera håll i Sverige. Bönder har startat organisationer för detta, t.ex
Bondenära, Bonnakött, Gröna gårdar, Kaprifol, Mälarhagar, Naturkött, Vindelälvens
Naturbeteskött och Ängavallens Gård
Det är kolhydraterna som gör människorna feta. Överskottet av kolhydrater lagras som
kroppsfett.
Livsmedelsverkets kostrekommendationer om en fettsnål och kolhydratrik kost är en
katastrof. Den har gjort människorna överviktiga och producerar dagligen nya diabetiker,
hjärtpatienter och cancerpatienter.
Om du är rädd om ditt hjärta och dina kärl byter du ut de konstgjorda fetterna i margarin mot
smör. Låt det stå framme i en smörask för att vara bredbart. Om du tål mjölkprodukter, ska du
välja de fetaste varianterna.
Ät ditt kött för att hålla dig frisk och smal. Skär inte bort fettet, utan tillsätt gärna extra om
köttet är magert. Fet animalisk mat är naturlig föda för människan.
Frank Nilsson