Celik, Ahmedin

advertisement
Kärnkraftverk är bra
Kärnkraften ger väldigt mycket energi och den är svår att ersätta om den följer alla
säkerhetspunkter är den väldigt miljövänlig men det är ingen förnyelsebar energikälla och
avfallet är farligt i flera hundratusen år men den bidrar inte till den globala uppvärmningen.
Jag tycker att man borde satsa på upparbetning av kärnavfall kanske göra ett i Sverige och
bygga ut kärnkraften.
Vågkraft och vindkraft är förnyelsebar energi och man ska bygga fler för att det kommer alltid
att finnas vind och vatten. Vindkraftverk på havet är något man borde tänka på. Vindkraften
är inte billiga att bygga.
Etanol bilar är miljövänligare än bensin bilar el bilar är också bra men man har inget batteri
som är så effektivt att man skulle kunna använda elbilar än och det skulle va bra om dom
visar mer reklam om dom.
Solenergi är också förnyelsebar energi och kan värma och förse huset med värme och el. Men
det är ganska dyrt med solpaneler men det är en bra investering.
Fossilenergi borde man ta bort helt i jämn takt med nya energikällor som kan ersätta
fossilenergin. Bensin priserna har stigit väldigt mycket och olje reservaren har minskat så
priserna kommer att stiga mer och den påverkar den globala uppvärmningen.
Vatten energi ska va kvar som den är inge utbyggnader det är bra som det är. Inga utsläpp
men det förstör naturen.
Av Ahmedin Celik
Download