Förbundets arbete efter klubbkonventen 2017 Inspiration och idéer

advertisement
Förbundets arbete efter
klubbkonventen 2017
Inspiration och idéer från
klubbkonvent 2017
Här finns samlat vad förbundet kommer att jobba vidare med, baserat på
klubbarnas önskemål vid konventen 2017.
Arbetet kommer att fördelas ut på förbundets olika utskott.
Rekrytering
• Skapa rekryteringsmaterial
• Uppdatera klubbinstruktörsutbildningen och starta via webben.
• Planera för att genomföra regionala konferenser/utbildningar med tema
rekrytera/behålla under säsongen 17-18
Tävlingsverksamhet: Trivsel/bredd
•
•
•
•
Titta på att förlänga juniortävlingar till ytterligare en klass: Upp till 25
Fundera över ytterligare en serie i den regionala serien.
Fundera över att lägga till mixed dubbel på Skol-SM?
Yngre junior: Be lagen hitta på ett namn. Ta bort att lagen heter
skipperns efternamn i yngre junior.
• Färdiga handikappsystem att följa som klubbarna kan använda till
trivseltävlingar. Exempelvis baserat på figurpoäng.
Kvalitet till klubbarna
•
•
•
•
•
•
Skapa en skipputbildning till S-cup.
Lägg på hemsidan: Bra förslag/klubbar som har lyckats.
Lägg in Vuxen Curly Camp på hemsidan.
Publicera artiklar om de trivseltävlingar som finns.
Starta upp/dra igång/hjälp till att få till utbyte.
Förbundet kan arrangera ”Första träffen för samarbeten mellan
klubbar.”
Marknadsföring
• Förbundet ska skapa och sprida filmer med OS-stjärnorna.
Tävlingsverksamhet
Input till utredningen om seriesystem och tävlingar:
RM och SM ger möjlighet att möta andra lag (positivt)
Tråkigt att våra bästa lag inte är med i våra turneringar
RM förordas, eventuellt fundera på att skrota DM. Tidpunkter i kalendern
för DM, RM och SM
Bra med A B C – tänket. Viktigt att krav och stöd hanteras i ett bra
arbetssätt i planeringen med de arrangerade klubbarna
Diskuterade en ny uppdelning i nationella seriesystemet, färre lag och
jämnare seriespel, tydligare upp-nedflyttning, bort med kvalspel, färre
matcher(?).
Ekonomi: Input till utredning om
medlemsstruktur
• Medlemsavgift till förbundet, finansieringsmodell och tydlig struktur.
• Startavgifter kopplat till ersättning för seriespel.
• Informera och stödja klubbarna i deras möjligheter att söka och få
bidrag till anläggningar och verksamhet.
• Anpassade medlemsavgifter för ”Korpcurlare” och andra
• Differens i medlemsavgift och aktivitetsavgifter
Download