Nu stundar juletiden, och vi på

advertisement
Nu stundar juletiden, och vi på Samordningsförbundet vill önska er alla en
riktigt fröjdefull jul. Stort tack för ett gott samarbete under det gångna
året, så möts vi igen med nya krafter under våren 2016!
Här nedan några aktuella nyheter från förbundet:
ESF – Utökad aktiv och Mentorskap
Projektet inkluderande rehabilitering är under planeringsfas, och beskedet om
beviljade medel till genomförandefasen tas före nyår. För vårt Samordningsförbund
innebär projektet att vi startar i januari med projektet Utökad Aktiv, som bygger på
fyra moment, nämligen vardagsbalans, fysisk aktivitet, avslappning och
arbetsträning. Projektet kommer att starta i Alingsås kommun, och riktar sig till
personer boende eller arbetande i samordningsförbundets kommuner och som har
eller har haft psykisk ohälsa och känner sig motiverade till att göra en förändring i
sina liv.
Vi har även lämnat in ytterligare en ansökan till ESF, som handlar om Mentorskap.
Syftet är att öka beredskapen och utbilda arbetsgivare att ta emot och anställa
personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Förbundet kör redan i dagsläget
utbildningar, men konceptet kommer att utökas ytterligare om ESF-medel beviljas.
Förändringar på personalfronten
Under hösten har Märta Lycken lämnat oss för att börja som biträdande förbundschef
i Samordningsförbundet Göteborg Centrum, även vår ekonom Ulrica Christensson har
lämnat förbundet för att anta nya utmaningar. Vi har fått två nya Baldercoacher,
Madelene Levisson från Arbetsförmedlingen och Emelie Jighede från
Försäkringskassan till oss, och även Individsamverkansteamet har fått tillökning med
Jessica Herou från Mölndals stad. Fr.o.m. november har vi också en ny ekonom,
Annica Nordmark, som till vardags är förvaltningsekonom på
kommunledningskontoret i Alingsås. Just nu pågår en rekrytering för ytterligare
resurser, kika gärna på www.samverkanvg.se för mer information.
Utökade medel för Samordningsförbunden
Regeringen med socialförsäkringsministern Annica Strandhäll i spetsen har under
hösten lyft Samordningsförbunden som en självklar aktör i regeringens arbete för att
bekämpa den utökande ohälsan. Som en led i regeringens arbete så har
samordningsförbunden tilldelats ytterligare ekonomiska medel, som för vårt förbund
har inneburit ett tillskott i budgeten på cirka 4,8 miljoner. De utökade medlen är ett
mycket välkommet tillskott, då vårt förbund under en lång tid har haft relativt
marginella medel med hänsyn till förbundets stora geografiska område, och de
alarmerande siffror som Försäkringskassan presenterat som innebär en utökning av
antalet ungdomar med Aktivitetsersättning med 40 % och antalet sjukskrivningar
med 57 % bara i våra kommuner under de senaste fem åren. Förbundet kommer nu
omgående att påbörja ett samtal med parterna om var de utökade medel behöver
riktas.
Och slutligen några ord om jämställdhet…..
Som en led i förbundets målmedvetna arbete med jämställdhetsfrågor kommer vi att
vara delaktiga i en utställning Han-Hon-Hen, som kommer att äga rum 26/2-14/3 på
stadsbiblioteket i Göteborg. Utställningens öppettider är mellan 10-19 varje vardag,
och vi önskar självklart många besökare!
Med önskan om en riktigt God Jul!
Download