Nyhetsbrev december 2016

advertisement
NYHETSBREV FÖR VÅRT GEMENSAMMA PROJEKT
INKLUDERANDE REHABILITERING 2016-12-23
Jämställdhetsintegrering
Vi har haft stort fokus på
jämställdhetsintegrering under hösten.
Flera medarbetare har gått en
grundutbildning i jämställdhet som sedan
följdes upp av en workshop på temat.
Arbetet fortsätter och nästa steg är att
använda sig av Genuskompassen som ett
konkret och praktiskt stöd.
Utvärdering av projektet
Nu vet vi äntligen att det blir VETA Advisor
AB som kommer att utvärdera vårt
projekt. Projektledningen har haft en
första träff med utvärderarna som i
januari kommer att träffa styrgruppen
samt delprojektledarna.
God Jul och Gott Nytt År!
På gång
ESF:s samordnare har gjort en uppföljning
av projektet i december månad och
besökte då delprojekt Utökat AKTIV. I
september månad har SCB sammanställt
följande resultat: Nya deltagare under
året; 114 kvinnor och 67 män, totalt 181.
38 kvinnor och 18 män, totalt 56 har
avslutats. Av de som avslutats har tio
kvinnor och fyra män börjat arbeta, en
kvinna och tre män har börjat studera, en
man har påbörjat praktik och två kvinnor
och två män söker arbete. 32 % av de som
avslutats har börjat arbeta eller studera,
vilket ligger klart över vad som angivits
som mål.
”Tack för att du
hjälpte mig att
förstå att jag
hade rätt till
det!”
En deltagare i Dino – coachning
för unga vuxna
Icke-diskriminering
uttryckte detta till vår saknade
kollega Mattias
Frihet från diskriminering är en mänsklig
rättighet. Projektet kommer aktivt att
arbeta med empowerment i syfte att
stärka kvinnor och män att tillvarata sina
rättigheter. Projektet ska pröva nya
metoder som ska leda till att fler
människor stärks och därmed ökar sin
förmåga att ta tillvara sina rättigheter.
Citatet ovan är ett gott exempel på
resultatet av detta arbete!
Samordningsförbunden Göteborg, Mölndal,
Partille, Härryda, Lerum, Alingsås, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn
Download