God arbetsmiljö

advertisement
God arbetsmiljö
●
positiva, tillgängliga och rättvisa ledare
●
utvecklad kommunikation
●
samarbete/teamarbete
●
positivt, socialt klimat
●
medinflytande/delaktighet
●
autonomi / empowerment
●
rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål
●
erkännande
●
att utvecklas och växa i arbetet
●
lagom arbetstempo och arbetsbelastning
●
administrativt och/eller personligt stöd i arbetet
●
bra fysisk arbetsmiljö (”health & safety”)
●
samt bra relationer till intressenterna
Arbetsmiljötrappan
Faktorer som påverkar hälsan
1) Jag
2) Min arbetsgrupp
3) Vår organisation
Hälsokorset
Vård/behandling
Prevention
Rehab
Må
dåligt
Medicinskt angreppssätt
Sjukdom
Ohälsa Riskfaktor
Träning
Sjukdom
Utveckling
Avsaknad
av sjukdom
Må
bra
Sammanhang
Strategiskt hälsoarbete
Att arbeta med Friskfaktorer
Fysiskt
Psykiskt
Socialt
Download