Inspektion palpation

advertisement
Namn
Inspektion och
palpation vid
perianalundersökning
Personnummer
Datum
Undersökningens syfte är att bedöma eventuell bakomliggande
bäckenbottendysfunktion.
(Fråga 1–7, se bild 27)
1. Är analöppningen sluten?
 Ja
2. Öppetstående (neurologisk orsak).
3. Finns lokal hudirritation?
4. Finns läckage?
 Ja
5. Finns yttre hemorrojder?
 Ja
 Nej
 Ja
 Nej
 Nej
 Nej
 Ja
 Nej
Denna blankett är utskriven från
nikola.nu – oberoende resurs för bättre inkontinensbehandling
Senast uppdaterad 2013-06-14
forts. Inspektion och palpation
vid perianalundersökning
6. Avvikelser perianalt?
 Ja
 Nej
7. Den anala reflexen kan testas med ett lätt stick/skrapning perianalt. Finns
reflex?
 Ja
 Nej
8. Svårighet att få in fingret analt (kan innebära ökat vilotryck i sfinktern/
slutmuskeln/ringmuskeln eller att analstriktur förekommer), se bild 18,19.
Svårighet att få in fingret?
 Ja
 Nej
9. Med fingret kan tonus i sfinktern/ringmuskeln bedömas och vid knip bedöms
den yttre muskelns och puborektalismuskelns kontraktionsförmåga, se bild 18,
19.
Hur bedömer du sfinktertonus i vila?
Hur bedömer du knipförmåga?
 Bra
 Ganska bra
 Dålig
 Bra
 Ganska bra
 Dålig
Denna blankett är utskriven från
nikola.nu – oberoende resurs för bättre inkontinensbehandling
Senast uppdaterad 2013-06-14
forts. Inspektion och palpation
vid perianalundersökning
Bild 18: Palpation yttre muskeln.
Den yttre sfinktern når lägre distalt och omsluter därmed
undre kanten på den inre sfinktern. Föreligger normal
sfinktertonus kan man därför palpera gränsen mellan
sfinktrarna som en tydlig ”intersfinkterisk” fåra.
Bild 19: Palpation inre muskeln.
Vid knip kontraheras den externa sfinktern och
puborectalismuskeln. Det gör att den anorektala vinkeln
ökar, bäckenbotten lyfts och analkanalen förlängs. Detta
kan bedömas palpatoriskt och användas som ett grovt
mått på bäckenbottenfunktionen.
Bild 27: Rectuminspektion.
Denna blankett är utskriven från
nikola.nu – oberoende resurs för bättre inkontinensbehandling
Senast uppdaterad 2013-06-14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards