Mall - för artikel på soedrabf.se

advertisement
Mall - för artikel på soedrabf.se
Ps: var noga med att läsa genom allt i filen innan du börjar skriva.
Här fyller du i
Vad
Förklaring
Sektion:
Skriv vilken sektion på sajten som artikeln handlar om.
T.ex. typ av bilsport, ungdom eller distrikt.
Titta i menyerna på sajten för mer exempel
Typ:
Skriv vilken typ av artikel det är. Välj mellan:
Inbjudan, Länk, Nyhet, Protokoll, Tävling eller Utbildning
Rubrik:
Max 20 tecken
Datum:
Skriv det datumet som du vill att artikeln ska ligga ute
Källa:
Vem som skickar in informationen – oftast ditt namn
Kort övergripande text som förklarar
Artikeln, max 35 ord. Ex. viktiga datum,
titel förlängd - förklarande
Ingress:
Artikel – bröd text
Skriv helst så O-formaterat som det går, dvs. inga tabb, inga teckensnitts val, inga bilder.
Använd gärna fet och kursiv om du vill understryka något.
Mellanrubrik
Vill du göra en mellanrubrik använd gärna retur efter och fetlägg den


Vill du ha något listat
använd gärna punktlista.
1. Vill du att något ska ske i viss ordning
2. använd gärna numrerad lista
Tabell:
Om du behöver göra en tabell, låt säga ett enklare schema eller
adresslista, lägg inte ner så mycket tid på tabellen i sig och var
14:00 1/7
Då kör vi försiktig med att lägga in returer för att bryta upp rader så att det ska
se bra ut för dig. Det kommer ändå brytas annorlunda när artikeln
hamnar på webben. Behöver du bygga en avancerad tabell med flera än 30 rader och kolumner
ber vi dig att göra en pdf och lägga till som en länk i artikeln.
Tid
Datum
Info
Allt annat är extra arbete både för er och för oss.
Det finns inga begränsningar i mängd.
Men från användarens synvinkel så skriv så kort som det går.
Tips på vägen
 Skriv inte med VERSALER – det uppfattas inte som att vara tydlig utan som att skrika på
webben och är svårt att läsa.
 Gör texten så O-formaterat som möjligt, använd helst Arial
 Om du behöver en tabell gör den inte större än vad den behöver vara
 Använd inte större storlekar än 12 punkter
 Om du klistrar in från ett annat dokument se över så att det ser bra ut innan du går vidare
 Lägg inte några bilder i texten, skicka dem separat bifogat i mailet
enligt anvisningar nedan.
 Döp om detta dokument mall_artikel.doc till något lämpligt namn innan du skickar
iväg det i mailet
Ersätt denna text och skriv artikel texten här…
Har du bilder som du vill ha med i artikeln?
Ex. en logga som du vill lägga in istället för den
ikonen som är standard.
Ja
Nej
Ps: dubbelklicka för
att markera rutan
Bilderna skall vara i





I bra kvalitet
– ex. ej pixliga eller dragna i
upplösning 72 ppi (pixlar per inch)
storlek 90x90 pixlar
– vid annan storlek kontakta oss
[email protected]
Sparat i jpg/gif eller png
Ge den ett lämpligt namn ej längre än
10 tecken, små bokstäver och utan åäö
Vi kommer ej att bildbehandla några bilder utan
att vi har fått godkännande från Södra BF. Så
var noga med att kolla att bilderna ser bra ut.
Logotyp hjälp?
Har ni en logga som ni HEMSKT gärna vill
lägga upp men den har under årens lopp
förstörts. Vi hjälper er gärna med att restaurera
den. Vi tar 1000 kr ex moms för att bygga om er
logga till ren vektorgrafik igen.
För mer info kontakta oss på
[email protected] eller tel. 031-12 38 31
Har du en pdf som ligga i artikeln?
för info och regler kring pdf se mall:
Mall - för pdf på soedrabf.se
Vill du godkänna artikeln innan den läggs upp?
Ja
Nej
Ps: dubbelklicka för
att markera rutan
Ja
Nej
Vi ber dig att fylla i så gott det går, och följa våra råd. Dessa mallar är gjorda för att hemsidan ska
vara så bra som möjligt för alla användare, för att du ska slippa extra arbete och att vi lägger upp
rätt information.
Ifall att vi skulle anse att det finns fel i filen skickar vi den tillbaka till dig och ber dig rätta till den.
Vi håller oss fria från eventuella stavfel som uppstår då vi inte rättstavar eller kollar något innehåll.
Detta står ni själva till svars för. Hoppas att mallen är till nytta för dig. Om du har några frågetecken
eller synpunkter berätta dem gärna för oss.
Med glada hälsningar
Leomini
Joachim & Cecilia Bergman
Tel. 031-123831
[email protected]
Download