kursplan - Högskolan Väst

advertisement
KURSPLAN
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Kurskod
MEA160
Matematik för eltekniker, 7.5 högskolepoäng
Mathematics for electrical technicians, 7.5 HE credits
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
2008-03-28
2009-03-23
Prefekt
H09
Betygsskala
Utbildningsnivå
Utbildningsområde
Successiv fördjupn.
Ämnesgrupp
Huvudområde(n)
U/G
Grundnivå
NA 100%
G1N
Matematik
Kursens mål
Studenten skall visa:
god färdighet i att hantera algebraiska uttryck
kunskaper om grundläggande ekvationslösning
god färdighet i att hantera linjära och andragradsfunktioner
förmåga att hantera logaritmer och exponentialfunktioner
god förståelse och förmåga att hantera trigonometriska funktioner
grundläggande kunskaper om derivata och integral
god färdighet i användning av de komplexa talens algebra
Kursens huvudsakliga innehåll
Grundläggande algebra och ekvationslösning
Linjära och andragradsfunktioner
Logaritmer och exponentialfunktioner
Trigonometri samt trigonometriska funktioner och samband
Introduktion till derivata och integraler
Första ordningens linjära differentialekvationer
Vektorer i planet
Komplexa tal
Tillämpningar på enklare elkretsar
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik A och Ellära A eller motsvarande kunskaper
samt arbetslivserfarenhet om minst 3 år inom elteknikområdet.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för
examination (www.hv.se).
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
1(3)
Utskriven: 2017-07-15 01:23:15
Övrigt
Kursen ingår i kurspaketet Elkraftteknisk påbyggnad 30 hp. Kursen ges som nätbaserad kurs
och kräver tillgång till egen dator med bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/s) samt
möjlighet att med hjälp av webbkamera och headset kunna genomföra e-möten med
Marratech.
Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser framgår av dokumentet Riktlinjer för examination (www.hv.se).
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
2(3)
Utskriven: 2017-07-15 01:23:15
KURSPLAN
Litteratur
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Kurskod
MEA160
Matematik för eltekniker, 7.5 högskolepoäng
Mathematics for electrical technicians, 7.5 HE credits
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
2008-03-28
2009-03-23
Prefekt
H09
Betygsskala
Utbildningsnivå
Utbildningsområde
Successiv fördjupn.
Ämnesgrupp
Huvudområde(n)
U/G
Grundnivå
NA 100%
G1N
Matematik
Litteratur
Björk, Lars-Eric & Brolin Hans (2002). Matematik 3000: matematik tretusen.
Breddningshäfte. Vektorer i planet och rymden. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur.
Björk, Lars-Eric & Brolin, Hans (2000). Matematik 3000 : Kurs A och B :Lärobok
naturvetenskap och teknik. 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur.
Björk, Lars-Eric & Brolin, Hans (2000). Matematik 3000 : Kurs C och D : Lärobok
naturvetenskap och teknik. Stockholm: Natur och kultur.
Björk, Lars-Eric & Brolin, Hans (2001). Matematik 3000 : Kurs E : Lärobok naturvetenskap
och teknik. Stockholm: Natur och kultur.
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
3(3)
Utskriven: 2017-07-15 01:23:15
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards