kursplan - Högskolan Väst

advertisement
KURSPLAN
Kurskod
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
Betygsskala
Utbildningsnivå
Basårsnivå
Utbildningsområde 0%
Successiv fördjupn.
Ämnesgrupp
Huvudområde(n)
Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser framgår av dokumentet Riktlinjer för examination (www.hv.se).
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
1(2)
Utskriven: 2017-07-15 04:40:04
KURSPLAN
Litteratur
Kurskod
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
Betygsskala
Utbildningsnivå
Basårsnivå
Utbildningsområde 0%
Successiv fördjupn.
Ämnesgrupp
Huvudområde(n)
Litteratur
Hassan, Moustapha & Ljungman, Per (2003). Cytostatika. Stockholm: Liber.
Kaasa, Stein (red.) (2001). Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur.
Ringborg, Ulrik, Henriksson, Roger & Dalianis, Tina (red.) (2008). Onkologi. 2. uppl.
Stockholm: Liber.
Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt : Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna
råd om tillämpningen av föreskrifterna.(2005). Solna: Arbetsmiljöverket.
(Arbetsmiljöverkets författningssamling, 2005:5) [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.av.se/publikationer/
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
2(2)
Utskriven: 2017-07-15 04:40:04
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards