\\Sundahus-02\sh\PROJ\2945 Ma

advertisement
Anmälan till konferensen Magnetfält i grupphusbebyggelse kan göras på:
Internet www.sundahus.se eller
!
Epost till Anna Olsson, [email protected] eller
!
Fax till 013-21 40 22
!
Pris inklusive lunch och kaffe: 1200 kr + moms.
Faktureras 20 dagar netto.
Anmälan är bindande. Vi skickar bekräftelse på epost.
Namn:........................................................................................
Företag/organisation:.................................................................
...................................................................................................
Nätverket Elmiljögruppen med SundaHus i Linköping
som administrerande företag inbjuder till rikskonferens
om
Magnetfält i
grupphusbebyggelse
orsakade av
vagabonderande ström
Adress:.......................................................................................
Postadress:.................................................................................
Epost:.........................................................................................
Tel:........................................... Fax: .........................................
Kopiera gärna inbjudan och tipsa en kollega!
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E
583 30 Linköping
Tel: 013-21 40 90
Fax: 013-21 40 22
Epost: [email protected]
www.sundahus.se
Onsdag 2004-02-04
Teaterlokalen, Valsta kyrka, Märsta
Vägbeskrivning finns på
www.sundahus.se
Lågfrekventa magnetiska fält i grupphusbebyggelse
11:25 – 12:05
Vi har i samband med flera uppdrag konstaterat att det är vanligt med förhöjda
lågfrekventa magnetiska fält i grupphusbebyggelse.
Vad säger miljölagstiftningen?
Universitetslektor Jonas Christensen, Uppsala Universitet,
redovisar lagstiftningen i bl a Miljöbalken.
12:05 – 13:00
Lunch
Magnetfälten misstänks medföra en ökad cancerförekomst, ökad risk för
Alzheimer och störningar på bildskärmar.
Magnetfälten orsakas av vagabonderande ström i framförallt
fjärrvärmeserviser som är dragna genom fastigheterna. Installationerna
projekterades och genomfördes utan att problemen med vagabonderande
ström uppmärksammandes. Även idag utförs ofta installationerna utan att ta
hänsyn till vagabonderande ström. Den vagabonderande strömmen kan
variera upp till 10-tals A (ampere). 1 A medför ett magnetfält av 0,2 µT
(mikrotesla) på 1 m radie från ledningarna.
Vilken är de olika aktörernas syn på problemområdet
13:00 – 13:20
Elsäkerhetsverket
Ingvar Enqvist, enhetschef på Elsäkerhetsverket.
13:20 – 13:40
Svensk Energi
Birger Eriksson, ansvarig för Nätutveckling, mätning och
installation på Svensk Energi.
Ett problem är att ansvarsfrågan för att vidta åtgärder för att reducera de
vagabonderande strömmarna är oklar. Fastighetsägarna anser ofta att
nätägaren har ansvaret. Nätägarna tycker tvärt om. Vilket ansvar har
kommunerna som en gång planerat områdena och givit bygglov?
13:40 – 14:00
Kommunerna
Medverkande ej klart
14:00 – 14:20
Svensk Fjärrvärme
Ture Nordenswan, Svensk Fjärrvärme
Program
14:20 – 14:40
Kaffe
14:40 – 15:00
Brukarna
Stig Lander, Riksbyggen
15:00 – 16:00
Paneldiskussion
Avslutande diskussion med föredragshållarna och de
deltagande på konferensen. Ambitionen är att komma fram
till en rekommendation om hur problemen med lågfrekventa
magnetfält i grupphusbebyggelse skall hanteras.
16:00
Avslutning
09:30 – 10:00
Incheckning, kaffe
10:00 – 10:05
Presentation av Nätverket Elmiljögruppen
Christer Bohlin, ordförande i Nätverket Elmiljögruppen
presenterar nätverket och dess verksamhet.
10:05 – 10:45
10:45 – 11:25
Lågfrekventa magnetiska fält i grupphusbebyggelse
Kjell Isacson, SundaHus, redovisar de tekniska orsakerna till
förekomst av magnetfält i grupphusbebyggelse orsakat av
vagabonderande strömmar. Hur är nuläget? Vilka åtgärder
kan man vidta för att reducera magnetfälten? Förslag till
åtgärder i nya områden. Ekonomiska aspekter.
Lågfrekventa magnetiska fält och hälsoaspekter
Professor Kjell Hanson Mild, Arbetsmiljöinstitutet, ger en
redovisning av forskningsläget beträffande hälsorisker av
magnetiska fält.
Reservation för ev programändringar.
OBS endast 80 platser!
2003-12-08
Download