Hepatit B Hepatit B orsakas av ett virus. Hos en smittsam person

advertisement
Hepatit B
Hepatit B orsakas av ett virus. Hos en smittsam person finns smittämnet i blod och andra
kroppsvätskor. I västvärlden sprids hepatit B-virus främst genom att man delar injektionsnålar, eller
genom att man har sex med en person som är bärare av viruset. Smitta kan också överföras om man
får blod från en smittsam person på skadad hud eller på slemhinnor (som ögat). Gravida kvinnor kan
också överföra smittan till sitt barn i samband med förlossningen.
Statistik
Uppdaterad statistik publiceras löpande på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Symtom
Hepatit kan ge följande symtom:
• hud och ögonvitor färgas gula ("gulsot")
• klåda över hela kroppen
• illamående och minskad aptit
• onormal trötthet.
Symtomen kan vara vaga och svåra att upptäcka och ungefär hälften av nysmittade har inga symtom
alls. Om man får märkbara symtom kommer de från någon vecka till månader efter det att du blivit
smittad.
Provtagning
Ett blodprov visar om du bär på infektionen eller inte.
Behandling
Hepatitvirusinfektioner kan läka ut av sig självt, men kan också orsaka en kronisk infektion som i vissa
fall kan behandlas. Idag kan du vaccinera dig mot hepatit B för att förebygga att du blir smittad.
Partnerkontroll
Hepatit B faller under smittskyddslagen så alla som du kan ha smittat måste undersökas. Om du
smittats av hepatit B får du därför lämna uppgifter om vilka sexpartners du har/haft till den person
som sköter den så kallade smittspårningen eller partneruppföljningen. I en smittspårning uppges
aldrig ditt namn till de som blir kontaktade.
Eventuell fast partner bör vaccineras om denne inte är smittad.
Följdsjukdomar
En kronisk infektion ökar risken för skrumplever och levercancer.
Hur skyddar du dig?
Vaccin är bästa skyddet mot hepatit B. Vaccin är kostnadsfritt till män som har sex med män, till
personer i injektionsmissbruk och till deras partner.
Dela aldrig injektionsverktyg med någon.
Kondom ger ett bra skydd mot sexuellt överförd smitta.
Gör det till en vana att använda kondom, vagianal kondom eller slicklapp med tillfälliga sexpartner
eller när du inleder en ny relation. Inleder du en relation kan ni tillsammans använda kondom minst
tre månader in i relationen. Under tiden kan ni testa er tillsammans och utesluta att någon av er har
en infektion som exempelvis gonorré eller klamydia. För vissa sexuellt överförda infektioner, som
syfilis och hepatit, kan det dock dröja upp till tre månader efter ett smittillfälle innan test, helt säkert,
kan påvisa infektionen. Fortsätt därför med kondom tills ni efter tre månader testar er. Är båda då
negativa, det vill säga inte har någon könssjukdom, kan ni om ni är överens om det, avstå från
kondom inom relationen.
Läs mer om hepatit B hos Folkhälsomyndigheten eller hos Smittskydd Västra Götaland.
Faktablad om Hepatit på olika språk finns här.
Download