Fysisk aktivitet som smärtmodulering

advertisement
30/10/2016
Fysisk aktivitet som smärtmodulering
Fysisk aktivitet och smärta –
när är det läge för FaR ?”
Stockholm 26 october
Tom Arild Torstensen,B.Sc.,PT., M.Sc.,
specialist in manipulative therapy.
Ph.D student, Karolinska Institutet,
Holten Institute AB, Box 6038, 18106 Lidingö,
E-mail: [email protected]
Homepage: www.holteninstitute.com
1
2
Spinal kontroll av nociceptiv input
Vid fysisk aktivitet aktiveras olika
områden i central nervsystemet
som producerar olika neurotransmittorer och hormoner som
har en smärtmodulerande effekt.
ANTINOCICEPTIV EFFEKT
3
Spinal kontroll av nociceptiv input
4
Spinal kontroll av nociceptiv input
• Fysisk aktivitet aktiverar celler i
främre del av hypofysen som
producerar kroppens eget
morfin –
ENDORFINER
• 45 minuter intensiv träning
resulterer i en produktion av
endorfiner motsvarande ca
10mg morfin intravenöst
5
• Nu spelar orkestret i hjärnen
nya positiva toner.
• Dessa toner ökar patientens
tilltro till den egna förmågan
(self-efficacy)
• Patienten blir mer aktiv och
lösningsorienterat och ser
lysare på livet.
6
1
30/10/2016
Spinal kontroll av nociceptiv input
Spinal kontroll av nociceptiv input
• Dom kemiska reaktionerna i
ryggmärgens bakhorn styrs
primärt av dom nedåtgående
nerv signalerna från
hjärnstammen (PAG).
• Fysisk aktivitet öppnar upp
apoteket i hjärnan så att
smärtkänslan blir modulerat
genom en hämning av
nociceptiv input
• Har du hört om
portteorien/portmekanismen?
Diskuter denna teorien med
din kollega.
• Vad är MODULERING av
en smärt känsla?
• Diskutera med din kollega
7
8
Spinal kontroll av nociceptiv input
Spinal kontroll av nociceptiv input
• Endorfiner fäster sig bland annat
på nervceller i
• Dessa tre hjärnområden
är knutna till det limbiska
systemet
• Hypothalamus
• Hypofysen
• Amygdala
• Hippocampus
• FRÄMFRE ORBITOFRONTALE CORTEX
• INSULA
• FRÄMRE ZINGULATE
CORTEX
9
10
GLOBALA övningar kan ändra tonerna
som orkestret i hjärnan spelar
Spinal kontroll av nociceptiv input
•
Vid fysisk aktivitet aktiveras olika
områden i centralnervsystemet
som producerar neurotransmittorer och hormoner som
har en smärtmodulerande effekt.
Globala övningar är:
• Lätta att göra
• Koster lite eller ingen ting
• Kan genföras regelmessigt
• Har en positiv effekt på olika
kroppsorganer och en positiv effekt på
olika kroppssystemer som är viktiga för
smärtmoduleringen
• Det endokrina systemet
• Immun systemet
• Neuromuskulära systemet
ANTINOCICEPTIV EFFEKT
• Positiv effekter på kognitiva funktioner
• Ökar tilltron till egna förmågan
11
12
2
30/10/2016
GLOBALA övningar öppnar upp apoteket i hjärnan
•
•
•
•
•
Endorfiner
Dopamin
Serotonin
Kortisol
Och många andra
hormoner och neuro
transmittorer som är viktiga
för moduleringen av smärta.
När man är fysisk aktiv
sker det kemiska
reaktioner i olika delar av
CNS genom en frigöring
av olika endogena
neuropeptider
SÅ VAR DET
DETTA MED
SMÄRTRECEPTORER
endogenous neuropetides.
13
Stryk dig försiktigt över armen
14
Låga trösklar for aktivering
Mechanoreceptorer i huden
är lågtröskel receptorer för
att bli aktiverad,
depolariserad, så att
impulser blir skickad från
periferin till rygg-märgens
bakhorn/spinal cord, och så
vidare till hjärnan.
Vad känner du?
Vad för receptorer har du
aktiverad?
15
Diskuter med din kollega varför vi har lågtröskel
mechanoreceptorer?
16
Tryck tummen hårt ned i armen
Vad känner du?
Vad för receptorer har du
aktiverad?
17
18
3
30/10/2016
Du har nå aktiverad nociceptorer. Dom har HÖGA trösklar för att bli
aktiverade/depolariserade (A). När dom blir depolariserade (B), går
nervimpulser från nociceptorerna i periferin till ryggmärgens
bakhorn/spinal cord och så i nya nervbaner till hjärnan. Om situationen
blir uppfattat som farlig för din överlevnad, så kommer du att känna
smärta.
Vi har inga smärtreceptorer vi har NOCICEPTORER
Nociceptorer för fysisk
belastning, drag/streck och
kompression av olika vevenader
(GRÖNA).
Nociceptorer
för värme och kyla (BLÅ)
Nociceptorer for
kemiska reaktioner (GUL)
B
A
19
Positiva och negativa förväntningar
kan minska eller öka nociceptiv input
Forväntans effekter
När du seger: ”Stryk dig över
armen”, så upplever du att du
stryker dig över armen för du
faktiskt gör det.
Positiva förväntningar hämmar
nociceptiva nervimpulser
Negativa förväntningar ökar
nociceptiv input
Det er god evidens att negativa
och positiva förväntningar är
viktiga för kortikal och spinal
kontroll av nociceptiv input.
Scott DJ et al
Placebo and nocebo effects are defined by opposite
opioid and dopaminergic responses
Arch Gen Psychiatry. 2008;65(2):220-231
22
Positiva och negativa förväntningar
kan minska eller öka nociceptiv input
Denna kunskapen är grundläggande
för att bättre förstå oss själva
• När du seger: ”Tryck tummen
hårt ned i armen”, så upplever
du faktiskt smärtan för du
aktiverar nocicpetorarna i
huden.
Ångest och rädsla från tidigare
liknande negativa erfarenheter
relaterad till smärta öppnar upp
för nociceptiv input.
23
24
4
30/10/2016
En positiv förväntan, att tänka positivt….
• En positiv förväntan att en
global övning som det att
cykla vill ge mindre smärta
– modulering av en
smärtkänsla, öppnar upp
apoteket i hjärnan.
In relation to positive and negative
expectations the following two
books are important:
Fabrizio Benedetti
The Patients Brain -The neuroscience
behind the doctor-patient relationship.
Oxford University Press 2011, Oxford
Fabrizio Benedetti
Placebo effects – Understanding the
Mechanisms in health and disease
Oxford University Press 2009, Oxford
DOPAMINE
25
26
27
28
5
30/10/2016
Tack för uppmerksomheten
6
Download