Interpellation om - Mariefredspartiet

advertisement
MARIEFREDSPARTIET
INTERPELLATION ANG KRISEN
TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE JENS PERSSON (C)
Den ekonomiska krisen slår snabbt och hårt mot många företag, men inte bara
företag. Kommunerna drabbas dels genom ökade utgifter för bl a försörjningsstöd,
men främst genom minskade skatteintäkter.
Många kommuner började redan i fjol att dels göra nya prognoser, dels fatta beslut
om åtgärdsplaner.
I Strängnäs kommun har inget hörts, inte ens i kommunstyrelsen eller dess
arbetsutskott har det blivit information eller diskussion om det allvarliga läget. Det
finns anledning att anta att årets budget kommer att spricka och att det behövs
åtgärder relativt snart.
Därför ställer jag följande frågor:
1. Vilket resultat pekar en aktuell och realistisk årsprognos på?
2. Vilka åtgärder överväger du?
3. Kan du tänka dig - i syfte att minska kostnader och göra det möjligt att
behålla yngre anställda - att erbjuda äldre förmånliga villkor för
delpension?
Dag Bremberg
Mariefredspartiet
Download