Regionala klimatscenarier för
Sverige: robusta resultat och
osäkerheter
Torben Koenigk, Erik Kjellström + Rossby Centre/SMHI
Bakgrund
IPCC AR4, globala scenarier
Regionala scenarier
IPCC AR5: Första globala resultat
Bakgrund: Pågående klimatförändring
Globala temperatur
anomalier jämfört
med 1961-1990
Sverige
Frankrike
IPCC AR4 scenarier
Klimatscenarier behöver:
utsläppsscenarier + globala modeller + (regionala modeller)
+ tidsperiod
Ekonomisk
Utsläppsscenarier
är baserade på antaganden
av framtidens världens utveckling
(ekonomiska och sociala
parameter)
global
regional
Miljö
IPCC AR4 utsläppsscenarier
Osäkerheter i klimatscenarier
 Osäkerheter i utsläppsscenarier: Olika möjliga
scenarier används,
men utsläppen mellan 2005 och 2010 var högre än i
scenariot med störst utsläpp.
 Osäkerheter i modeller: Många olika globala modeller
används men vissa processer saknas i alla modeller.
 Naturliga variationer: detta gör det omöjligt att förutspå
vädret för enstaka år eller kortare perioder i framtiden.
Resultaten IPCC 2007: Temperatur
T-förändring: Medelvärde globala modeller
IPCC (WGI) 2007
Resultaten IPCC 2007: Nederbörd
Förändringar i nederbörden fram till 2090-2099
I de punkterade områdena visar minst 90% av alla modeller en
förändring med samma tecken (ökning/ minskning)
Regionala resultat av globala modeller
KLIMATFÖRÄNDRING I NORRA SVERIGE:
JÄMFÖRELSE 2071-2100 OCH 1961-1990 (SRES A1B)
Nedskalning av globala scenarier
Resultaten av globala modeller används som randvillkor
för regionala modeller
REGIONAL MODELL
konsortium
50 km -- 5 km
EFFEKTMODELLER
havsmiljö,
hydrologi,
luftmiljö
’LOKAL SKALA’
‘effektskala’
10 km – ‘punktdata’
AVNÄMARE
KLIMATEFFEKTER
RCM-scenarier vid Rossby Centre
Regionala scenarier för Europa
Vinter temperatur och marktryck förändring fram till 2071-2100
Nedskalning av olika globala modeller
med Rossby Centres regional modell
RCA
Regionala scenarier för Europa
Vinter nederbörd förändring fram till 2071-2100
Nedskalning av olika globala modeller
med Rossby Centres regional modell
RCA
Ensemble medelvärde
CTL
1961-1990
Förändringar i vinter
(DJF)
6-member ensemble
driven med olika
global modeller
A1B emission scenario
Change relative to 1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100
Ensemble medelvärde
CTL
1961-1990
Förändringar i sommar
(JJA)
6-member ensemble
driven med olika
global modeller
A1B emission scenario
Change relative to 1961-1990
2011-2040
2041-2070
2071-2100
ÄNDRINGAR I KALLA EXTREMER
Ändring i 20-års återkomsttid i minimum temperatur under vintern (DJF)
ÄNDRADE NEDERBÖRDSEXTREMER
Ändring i 20-års återkomsttid i daglig nederbördsmängd under sommaren (JJA)
IPCC AR5: Nya utsläppsscenarier
Radiative forcing
CO2 Emissions
RCP8.5
RCP6.0
RCP4.5
RCP2.6
De tjocka linjerna visar de 4 utsläppsscenarier som ska användas för AR5
klimatscenarier.
De leder till en ökad strålning på jordens ytan av 2.6 till 8.5 W/m2.
T-förändringar i AR5 simuleringar
2071-2099 – 1971-2000
SÖDRA SVERIGE
RCP4,5
RCP8,5
NORRA SVERIGE
RCP4,5
RCP8,5
Sammanfattning och slutsatser
 Observationer visar en tydlig uppvärmning.
 IPCC AR4 scenarier med globala modeller visar en global
uppvärmning av 1.5-5° till 2100.
 Nederbörden ökar i områden med redan hög nederbörd och
blir mindre i områden med lite nederbörd.
 Nederbörden över Sverige ökar framförallt på vintern. I norra
Sverige också på sommaren. Ökning av extrem-nederbörd på
sommaren.
 Temperaturökning 2-6°C i södra och 2-8°C i norra Sverige.
Tendens till högre uppvärmning på vintern. Kalla extremer blir
mindre
 Osäkerheterna i utsläppsscenarier och modeller:
men olika modeller med olika utsläppsscenarier visar
mestadels liknande rymliga mönster  viss förtroende i
klimatförändringsresultaten i många områden
Klimatindexer för alla län i Sverige
Klimatindex:
http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/klimatanalyser/Sveriges-lansframtida-klimat-1.8256
Solskenstimmar
Värmebölja
Uppvärmningsbehov
Sista vårfrostdatum
Vegetationsperiodens längd
Längsta torrperiod
Antal dagar med extremnederbörd
Extrem 7-dagars nederbörd
Antal dagar med snötäcke
Snöns vatteninehåll
Dagnummer för islossning
Maximal byvind
Om det finns behov för andra indexer, kontakta oss.
Skandinavien: Dagar med snö
Dagar med snö
Förändringar
jämfört med
1961-1990
1961-1990
RCA3, ERA40
2011-2040
RCA3, ECHAM4, B2
2041-2070
RCA3, ECHAM4, B2
1991-2005
RCA3, ERA40
2071-2100
RCA3, ECHAM4, B2
Skandinavien: Nederbörd på vintern
B2
A2
RCA med ECHAM4/OPYC3
på ränderna
B2
A2
Förändring i %
mellan 2071-2100
och 1961-1990.
RCA med HadAM3H
på ränderna
Skandinavien: Regn och frost på vintern
1961-1990
2001-2030
1961-1990
2011-2040
2071-2100
Regn
Frost
dagar
2071-2100