Vi satsar på södra Dalarna

advertisement
Vi satsar på södra Dalarna
•
•
•
•
Nära på riktigt
En äkta Sparbank – inga aktieägare
Lokalt engagemang
Personlig service
Södra Dalarnas Sparbank
•
•
•
•
•
Affärsvolym 9 miljarder kronor
19 500 privatkunder
3000 företagskunder
3 kontor
46 medarbetare
Allt och mycket mer,
under ett och samma tak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spara & Placera
Låna
Försäkringar
Pensionssparande
Internet-, mobil- och telefonbank
Betalningstjänster
Utlandsaffärer
Private Banking
Ägarskiften
Familje- och affärsjuridik
Vi har Dalarnas mest nöjda
företagskunder
Tro Hopp & Klöver
- bankens hjärtefråga
1.720.000 kr till projekt inom
samhälle, kultur och näringsliv.
Fördelat på 13 projekt som
bidrar till lokal utveckling och
tillväxt.
www.trohoppklover.se
Petter & litteraturen
Petter ska locka fram läslusten
hos 400 elever på
Karlfeldtsgymnasiet, Avesta.
Speeddating
för praktik
Arbetslösa ungdomar
och lokala företag
möttes.
Vandringsleder i det
gröna ger ny kraft
Naturvärden lyfts fram, samtidigt
som arbetet med att röja stigarna
hjälper personer utanför
arbetsmarknaden.
Fotbollen öppnar
gränser
Integration med fotboll och
kunskap om föreningsliv.
Ung livsstil i Hedemora
Sponsring
- lokalt engagemang
600 000 kr
Vi sponsrar det lokala
föreningslivet genom stöd till
drygt 60 föreningar i Avesta,
Hedemora och Säter.
Upptäck mobilbanken företag!
Ha koll på ekonomin överallt.
Ladda ner appen till både Android
och iPhone.
Starta eget
Marianne Sjörs
Företagsrådgivare
Att tänka på när du startar eget
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Affärsidé
Affärsplan
Målsättning
Vem är du?
Organisation i företaget
Marknad
Investering
Finansiering
Resultatbudget
Säkerheter för lån och krediter
• Fastighet
– Pantbrev
• Borgen
• Objekt
– Maskin
– Fordon
• Företagsinteckning
– Kundfordringar
– Varulager
– Maskiner/inventarier
Aktiv uppföljning
• Besök hos
företagaren
– Regelbundna
resultat- och
balansrapporter
– Rådgivning
Varför blev det inte som jag tänkt
från början?
Några erfarenheter från bankperspektiv när
etableringen misslyckades:
• Missbedömning av marknaden
• För litet kapital i företaget
• För dåliga administrativa rutiner
Södra Dalarnas Sparbank
Företagaren
Banken
Revisor/
Ekonomisk
rådgivare
Grundskydd för företagare
Vilken lön behöver du när
du slutat arbeta?
Morfar , född 1905
Studier
0-15 år
Arbete
15-67 år
Pensionär
67-78 år
Ann, född 1967
Studier
0-20 år
Arbete
20-65 år
Pensionär
65-85 år
Flicka, född 2015
Studier
0-25 år
Arbete
25-65 år
Pensionär
65-100 år
Män säger om jag dör
Kvinnor säger när jag dör
Vad händer om oturen
är framme?
Kompanjoner
Grundskydd för företagare
Utan kompletterande
skydd
Med Grundskydd för företagare
Skillnad
Cirka 12 500 kr
Cirka 25 930 kr
Cirka 13 430 kr
Enbart allmän pension
Cirka 50 % av slutlönen).
Allmän pension samt utbetalning från
pensionssparandet. Beloppet bygger på en
avsättning på ca 1 900 kr och en förväntad
avkastning på 5 %.
Pensionsförsäkringen tas ut under 10 år.
Cirka 20 000 kr
Cirka 27 000 kr
Enbart sjukpenning
(Ca 80 % av inkomsten upp till
7,5 PBB första året.)
Sjukpenningen samt ersättning från en
sjukförsäkring.
Möjlighet till snabb vård
(tilläggsförsäkring).
Cirka 16 000 kr
Cirka 27 000 kr
Enbart sjukersättning
(64 % av inkomsten).
Sjukersättningen samt ersättning från
sjukförsäkring.
Olycksfall
-
Försäkringsbelopp vid olycksfall – 40 PBB
Dödsfall
Omställningspension och
eventuellt barnpension.
Omställningspension och eventuell
barnpension TGL 6 PBB.
Pension
(vid 65 års
ålder)
Sjukdom
Långvarig
sjukdom
Sjukvårdsförsäkring
Ingen vårdkö
Cirka 7 000 kr
Cirka 11 000 kr
SAK
Försäkra din verksamhet och eventuella fordon
- Tre Kronor försäkring
www.sodradalarnassparbank.se
facebook.com/sodradalarnassparbank
Download