Sjukv rdsf rs kring

advertisement
Försäkringspaket för företagare och anställda inom
Färg Möbler Interiör
Försäkringspaketet som erbjuds är olycksfallsförsäkring verksamhetstid med
eventuellt tillägg fritid, TGL och Sjukvård Direkt Plus. Försäkringarna kan tecknas i
kombination eller var för sig.
Olycksfallsförsäkring arbetstid GOA
Detta räknas som ett olycksfall
Som olycksfall räknas kroppsskada som uppkommit ofrivilligt genom en plötslig, yttre
händelse. Som olycksfall räknar vi även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld,
kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och smitta vid fästingbett.
Inkomstförlust
Inkomstförlust vid olycksfall ger ersättning om den försäkrade blir arbetsoförmögen i
minst 15 dagar från det att olycksfallet inträffade på lön upp till 7,5 pbb.
Ersättning lämnas i högst 12 månader från första insjuknandedagen och längst fram
till dess att Medicinsk invaliditet har utbetalats.
Hälsoombud
Om den försäkrade blir allvarligt skadad och behöver hjälp att komma tillbaka till
arbetet får ni hjälp av ett Hälsoombud.
Ombudet blir den försäkrades guide genom sjukskrivningen och finns som ett stöd för
att påskynda rehabiliteringen. Detta försäkringsmoment ingår även i Sjukvård Direkt
Plus om den tecknas.
Premie per månad och anställd 32 kr
Olycksfallsförsäkring FRITID (OF)
Olycksfallsförsäkring arbetstid GOA kan utökas att gälla dygnet runt genom att köpa
tillägget FRITID.
Premie per månad och anställd 14 kr
Tjänstegrupplivförsäkring TGL
Syftet med Tjänstegrupplivförsäkringen är att ge den anställdes efterlevande ett
bra ekonomiskt grundskydd om denne skulle avlida. Försäkringen gäller så
länge den anställde är anställd hos arbetsgivaren. Ett visst skydd finns efter
anställningen. Försäkringen har ett grundbelopp om 6 pbb samt barnbelopp upp
till 2 pbb.
Premie per månad och anställd 42 kr
Sjukvård Direkt Plus
Sjukvård Direkt PLUS hjälper dig med vårdkostnader på specialklinik och
privatsjukhus för att ge dig möjlighet att förkorta väntetiden för operation eller
behandling vid sjukdom, till exempel cancer, eller olycksfall.
Till skillnad mot många andra sjukvårdsförsäkringar behöver du ingen remiss och
det finns heller ingen begränsning på försäkringsbelopp eller ansvarstid.
Sjukvård Direkt PLUS ger dig möjlighet till vård via ett omfattande nätverk av vårdgivare i Sverige och Tyskland. Finns inte den specialistkompetens som krävs i dessa
länder kan du även bli beviljad vård i något annat land. Du behöver bara kontakta
SalusAnsvars sjukvårdsservice så får du hjälp till den vård du behöver.
Försäkringen betalar sedan kostnader för operation, läkarkonsulter och andra
avgifter för läkare i samband med sjukhusvård. Sjukvård Direkt PLUS gäller även
för förebyggande operationer vid förhöjd sjukdomsrisk på grund av en ärftlig
sjukdom, till exempel bröstcancer.
Tillägg kan köpas för behandlingar hos psykolog, Sjukgymnastik/naprapat/
kiropraktor/osteopati/ akupunktur och zonterapi och missbruksavvänjning.
Premie per månad och anställd 257 kr
Premie för tillägg 27 kr
Utförligare förköpsinformation finns att tillgå via förbundets hemsida.
Frågor gällande försäkringsomfattning och tecknande av avtal besvaras av
Henrik Olofsson Söderberg & Partners , 0730-603603 eller mail
[email protected]
Försäkringsgivare är Salus Ansvar Personförsäkring AB.
Det
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards