PB Kredit_2.indd

advertisement
Kreditupplysning
Tro inte på allt – ta reda på fakta i stället.
Det är lika förargligt varje gång det händer.
Men varje år drabbas 10 000-tals företag av
kreditförluster på åtskilliga miljarder kronor.
betalningsanmärkningar, antal anställda, styrelse och ägare samt
omsättning. Dessutom lämnas en rekommenderad kreditlimit.
När kunden väl fått allvarliga betalningssvårigheter eller försatts
i konkurs är det som regel för sent att få in sina fordringar. Samtidigt hade många förluster aldrig behövt uppstå om företagen
i tid känt till sina kunders ekonomiska problem. För ett stort
antal företag, särskilt mindre, kan det få förödande konsekvenser
och leda till att man själv på sikt får likviditetsproblem.
Genom att göra kreditupplysning till en rutin kan du rädda
många affärer och undvika onödiga förluster.
Om du utnyttjar vår tjänst ”Företagsbevakning” får du kontinuerlig information om förändringar hos dina kunder, leverantörer
och konkurrenter.
Du lär dig snabbt att tyda varningssignaler och behöver inte
råka ut för stora kreditförluster. Det enda du behöver göra är
att meddela oss vilket eller vilka företag som ska bevakas samt
deras organisationsnummer.
Första gången får du information i form av en upplysning.
Sedan får du en bevakningsrapport varje månad som visar vilka
förändringar som skett.
SÅ HÄR FUNGERAR DET!
• Meddela oss per telefon, e-mail eller fax vem du vill ta en kreditupplysning på eller ta själv upplysningen via www.eurofinans.se
• Inom 30 minuter har du svaret för att kunna fatta ett korrekt
beslut.
DET HÄR INNEHÅLLER EN KREDITUPPLYSNING.
• Personupplysningar vid kreditgivning till privatpersoner innehåller uppgifter om bl a inkomst, medborgarskap, betalningsanmärkningar och fastighetsinnehav.
• Företagsupplysningar vid kreditgivning till företag innehåller
bl a information om riskklass, betalningsanmärkningar, oprioriterade konkursfordringar, resultat- och balansräkning samt nyckeltal. Dessutom finns en rekommenderad kreditlimit.
• Internationella upplysningar vid kreditgivning till utländska
företag innehåller bl a uppgifter om företagets kreditvärdighet,
Ja tack!
FÅ KONTINUERLIG INFORMATION
OM DINA KUNDER OCH LEVERANTÖRER.
PRIVATPERSONER BEHÖVER
INTE BETYDA STÖRRE RISK.
Är dina kunder privatpersoner kan vi också hjälpa dig att skapa
trygga och säkra affärer genom kreditbevakning.
Privatpersoner får endast kreditbevakas under den tid som
han eller hon har en kredit hos dig. En kopia av den information
som vi lämnat till dig skickas alltid till personen i fråga. Av kopian
framgår det till vilket företag vi lämnat informationen.
Euro Finans är återförsäljare av UC, Sveriges största leverantör av kreditupplysningar.
VILKA ÄR EURO FINANS?
Euro Finans är ledande i Sverige när det gäller kredithantering.
Vi anlitas av tusentals företag – både små och medelstora – som
önskar en enklare administration, som expanderar eller har
säsongsvariationer.
Jag vill gärna att ni kontaktar mig.
Fyll i, skicka eller faxa till
020-250 200
NAMN
TELEFON
Postadress
Box 167, 221 00 Lund
Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 2
E-POST
Vxl
020 - 250 100
ADRESS
E-post
[email protected]finans.se
POSTNR/ORT
Hemsida
www.eurofinans.se
FÖRETAG
Kreditupplysning
Download