Schysst på nätet

advertisement
Schysst på nätet
Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans
läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra
och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på
omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends
mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar,
trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik skola.
Genom Friends schysst på nätetpaket hjälper vi skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på nätet.
Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare. Personal och vårdnadshavare erbjuds kunskap
och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare klimat på
nätet. Med vår elevföreställning vill vi inspirera elever att själva reflektera över det sociala livet på
nätet och bli medvetna om de val som görs där.
Personalutbildning 2h
Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i
forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang.
Under utbildningens andra del får personalen tillsammans arbeta med att skapa ett ramverk
för skolans fortsatta arbete mot kränkningar på nätet och för ett schysstare klimat på nätet.
Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk bakgrund som med utgångspunkt i
forskning, skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskaps- sammanhang.
Under utbildningens andra del får vårdnadshavarna tillsammans arbeta med att skapa ett
ramverk för hur de tillsammans med barn och skola kan bidra till ett schysstare klimat på
nätet.
Elevföreställningen Gilla mig (4-6, 7-9, gymn) 30min
I vår nivåanpassade föreställning ”Gilla mig” får vi möta några ungdomar som går på samma
skola i en vanlig svensk småstad. Berättelsen handlar om när ett stort bråk bröt ut på nätet
mellan eleverna. Syftet med föreställningen är att inspirera elever till att själva reflektera över
det sociala livet på nätet. Föreställningen efterföljs av en kort inspirationsföreläsning. Till
elevföreställningen finns ett handledningsmaterial att arbeta vidare med i klassen.
Pris
Från 20 000 kr exkl. moms
Kontakt
Tel
Mail
Webb
0771-77 11 77
[email protected]
www.friends.se
Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer förskolor, skolor och idrottsföreningar i
hela landet. Vår vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
Dalvägen 14 | 169 56 Solna | T 08 - 545 519 90 |[email protected] | www.friends.se | BG 900 - 5273 | PG 90 05 27 - 3
Download