Natmobbning1 (365797)

advertisement
Definitioner
• Kränkning paraplybegrepp där mobbning, trakasserier, diskriminering och övrig kränkande
behandling ingår. Kränkning är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen,
sårad eller mindre värd.
• Mobbning upprepade kränkningar av en person under en tid. Engångshändelser och
konflikter är inte mobbning.
• Diskriminering när någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har
samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
• Trakasserier när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna etnisk
tillhörighet, kön, funktionshinder. Det räcker med en händelse för att någon ska göra sig
skyldig till trakasserier.
• Tänk på att det är upp till den utsatta att avgöra vad som är en kränkning eller inte.
Källa: Friends nätrapport 2014
Fakta
• Mest utsatta är tjejer mellan 13-16 år som ägnar största delen av sin uppkopplade
tid i sociala medier.
• 1/3 av barn och unga har under det senaste året blivit kränkta via mobil, dator
eller surfplatta.
• Facebook och spel är de platser där flest har blivit kränkta.
• 8 av 10 vet vem som ligger bakom kränkningen eller kränkningarna. Det vanligaste
är att bli utsatt av någon i samma skola.
• Den vanligaste formen av kränkningar är elaka meddelanden/kommentarer om
utseende eller intressen.
Källa: Friends nätrapport, 2014
Lagar
Ibland finns en uppfattning att andra, eller inga, lagar gäller för vad man skriver till människor eller vilka bilder man lägger
upp . Men det stämmer inte. Samma saker är olagliga på och utanför nätet t.ex. Facebook, Instagram, Minecraft, i
korridoren, på skolgården, på bussen eller på stan.
Förtal 5 kap. 1§ Brottsbalken
Förtal innebär att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att lämna uppgifter som är ägnade
att utsätta denne för andras missaktning.
Förolämpning 5 kap. 3§ Brottsbalken
Förolämpning innebär att uttala sig nedlåtande om någon genom kränkande ord, anklagelse eller annat kränkande
beteende.
Ofredande 4 kap. 7§ Brottsbalken
Ofredande innebär att bete sig hänsynslöst mot någon annan, till exempel genom att vid upprepade tillfällen lägga ut
nedsättande kommentarer om någon på nätet.
Kränkande fotografering 4 kap. 6 a § Brottsbalken
Kränkande fotografering innebär att olovligen och i hemlighet ta bilder eller filma någon som befinner sig inomhus i en
bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.
Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Till exempel är det
olagligt att avslöja information om människors etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse eller medlemskap i
fackförening.
Skollagen
Enligt skollagen har skolor ett ansvar att agera också när det gäller kränkningar på nätet, om kränkningarna påverkar
elevernas skoldag.
Källa: Friends nätrapport 2014
Diskutera Dewey
• Hur tar du ansvar på nätet och sociala medier?
• Varför är det lättare att säga elaka saker på nätet än öga mot öga?
• Varför tror du att man kränker och säger elaka saker till varandra på
nätet?
• Finns det något du lärt dig av filmen?
• Var förekommer kränkningar mest i din vardag?
• Hur tycker du att lärare ska agera för att hindra kränkningar?
Dewey
http://www.ur.se/Produkter/179754-Tank-till-med-Dewide-Natattityd
Orka
http://www.ur.se/Produkter/158451-Orka-Philip-ar-mobbad
Banderoll
http://www.ur.se/Produkter/140497-Banderoll-Mobbning-hur-funkar-det
Download