Coachen
Coachens uppgift är att påverka både på
kort och lång sikt.
Hur kan du skapa balans i detta utan att
hamna i det kortsiktiga?
Vad är det du stöttar i ditt lag eller hos dina
aktiva för att få en optimal utveckling?
Coachdefinition
Att stötta en grupp eller individ att utvecklas
och höja sin prestationsförmåga från där
de är idag till något mål i framtiden
Hur kommer jag hit?
A
B
Tre viktiga områden
• Att veta vad du vill och hur du kommer dit
du vill ex idag är jag här, imorgon vill jag..
• Skapa en kultur som främjar utveckling
och prestation på både kort och lång sikt
• Att kunna ge feedback på ett sätt som
hjälper
Varje individ är unik
 Fysiken
 Tekniken
 Mentala
 Sociala
Varje person vill utvecklas
Alla kan och vill utvecklas, det är utgångspunkten:
 vad du äter
 hur du tränar
 hur du tänker
vad du tänker
 hur du tolkar
 vilka värden står du för
 hur du är mot andra
Du är ett föredöme
 Vad du gör
 Vad du står för
Vad du säger
Varje individ har en unikförmåga
Varje individ har en unik förmåga inom sin
idrott.
Att sträva efter att inte behövas
Målsättningen är att spelarna ska kunna
”coacha” sig själva. Vi inom handbollen
pratar om att spelarna ska:
” äga sin träning”
” äga sitt spel” ( på/ utanför planen)
”äga sitt liv”
Långsiktigt tänk i allt du gör
Ge en man en fisk och han är mätt för
dagen.
Lär honom att fiska och du mättar för livet
Hur kan du som coach tänka för att inte
bara coacha på kort sikt?
”Trädgårdsmästaren”
•
•
•
•
•
•
Vissa grundbehov
Vissa i grupp
Vissa individuellt
Vissa växer snabbt
Vissa sticker ut tidigt
Ibland kommer ogräs
• Vissa behöver extra stöd
• Vissa utsätts för extrema
krav
• Du vill ha en mix
• Olika blommor behöver
olika jotdmån
• När blommorna når sin
potential börjar de fröa
• Det gäller att ha kunskap
om varje blomma
Trädgårdsmästarens uppgifter tar aldrig slut
Basen i coaching
Att vilja är helt avgörande. D.v.s. att
vilja utvecklas och att prestera
Vill
Motivet
Vill
Drömmen
Glöden
Syftet
Omöjliga
möjligt
Kännetecken
Alla som presterar extraordinärt,
kännetecknas av att de vill av hela sin själ.
De spelar med hjärtat.
Hur får man tillgång till denna kapacitet?
Vad behöver du göra för att bibehålla denna
känsla?
Vad behöver ske för att skapa ditt eller din
aktivas bästa tillstånd
Principer
• BRA – bollaktivitet, roligt, aktivitetgrad
• Glädjen i centrum
• Det är lärande vi sysslar med. ALM –
ansträngning, lärande och misstag
• Kulturen styr
• Träna individuell teknik. Anfall/försvar/mv
• Växelverkan. Duktiga anfallsspelare skapar
duktiga försvarsspelare/Mv
• Få spelarna att ta ansvar
Principer. forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hög medvetenhetsgrad. Spelare/ledare/föräldrar
Utbildning
Prestera max ”Alltid göra sitt bästa”
Så många, så länge som möjligt.
Minst två Mv /lag
Många ska ha prövat mv rollen. ”Smålagsspel/mjukboll
Positiv inställning till mycket rörelse” fler idrotter”
Bred motorisk bas. ”Bred rörelseerfarenhet”
Skapa en träningskultur
Principer forts.
• Skapa en spelidé
• Se handbollen som en allsidig idrott –
träna allsidigt
• Utnyttja träningstiden maximalt
• Minst 2 ledare/träning. ”Ansvarsfördelning”
• Använd alternativ träning” Basträning”
• Träna flitigt/Spela mycket
• Variation i spelet
Principer forts.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta inget förgivet ”självklarheter”
Träningstriaden
Prestationstriangeln
Undvik fysisk bestraffning
Tänk långsiktigt
Frågecoaching
Uppmuntra kreativitet
Progression
Principer forts.
• KOL konsekvens, orubblig, lugn/ledare
• Skapa kultur. Tänkandet. Ex. I vår förening
tränar och spelar så här. Detta står vi för.
Se policy
• Kommunicera detta
• Det vi gör på träningen vill vi se på match.
Vi har en ide.
• Trädgårdsmästaren som metafor
Principer forts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Feedback
Barn är barn och inte små vuxna
Nivåanpassning
Lagstyrkeprincipen
Gruppstyrkeprincipen
Träna för att orka träna
Träna för att tävla
Träna för att vinna
Återhämtningens betydelse
Unik väg
Utveckling
Vill
Tid
Coaching för mig
Det är glädje, utmaning, kontakt, utveckling
genom andra
Viktiga frågor att ställa?
•
•
•
•
•
Vad är ”coaching” för dig?
Vad vill du åstadkomma?
Vad kan du göra för att bli bättre?
Hur vet du vad dina aktiva vill?
Hur kan din ”coaching påveka den
framtida idrotten?
• Vad är viktigt för dig?
• Vad är viktigast?
Frågor forts.
•
•
•
•
Hur ställer du frågor?
Hur lyssnar du?
Vad observerar du?
Vad fäster du din uppmärksamhet på?
Frågor att ställa forts.
•
•
•
•
•
•
Vad är viktigt för dina aktiva?
Vad är viktigast?
Hur kan dina aktiva ta ett större ansvar?
Hur skapar du motivation?
Hur bra är du på att lyssna?
Vilken inverkan har dessa frågor du
ställer?
Affirmationer
•
•
•
•
Våga vinna – våga förlora
Behåll lugnet
Gör alltid ditt bästa i alla lägen
Acceptera spelet och dess gång. Dagen är
lång och många bra saker kan hända
• Var glad, energisk och våga skratta på
banan
• Lev i nuet, spela i nuet. Fokusera endast
på det som ska utföras just nu
Affirmationer forts.
• Du bestämmer, du tar beslut och du vet
bäst
• Kontrollerad aggressivitet
• Ett gott självförtroende byggs av många
små stenar. Kaxighet endast av några
stora stenar
• Jag blir vad jag tänker
Affirmationer forts.
• Självdisciplin är strävan att arbeta
systematiskt mot ett önskat mål tills det är
uppnått
• Ditt liv bestäms inte så mycket av vad livet
ger till dig som vilket värde du ger livet,
inte så mycket av vad som händer dig,
som hr du själv ser på det som händer
Affirmationer forts.
• När sannolikheten att förlora är lika stor som
sannolikheten att vinna
, då presterar du bäst
• En person som säger;
Det där är inte möjligt att utföra. Ska inte störa den
som precis håller på att göra det möjligt
• Det är aldrig för sent att ge upp…. Däremot är
det alltid för tidigt att ge upp
• How do you do nothing