Bilaga 4 instrumentering XPS

advertisement
Bilaga 4 – Kemins forskningsinfrastruktur
Ytanalyslaboratorium
Instrumentering: En röntgenfotoelektronspektrometer (XPS, X-ray photoelectron spectrometer) med
imaging samt massspektrometri-utrustning
Investeringskostnader: ca. 7 000 kkr
Finansiärer: Wallenberg och Kempe
Installationsår: 2000
Labchef/forskningsingenjör: Dr. Andrei Shchukarev som fnv finansieras av institutionen (20%) samt
av externa medel via användare.
Framtid: Denna utrustning är den enda i sitt slag norr om Uppsala, och forskare inom kemiska
institutionen besitter unik kompetens inom XPS. Då utrustningen till vissa delar börjar bli omordern
finns planer på att inom en 5-års-period söka medel för införskaffning av en ny XPS-spektrometer.
Vibrationsspektroskopilaboratorium
Instrumentering: En befintlig FTIR-spektrometer och en under upphandling, båda är hög-prestanda
maskiner med vakuumkapacitet; ett FTIR-mikroskop och ett under upphandling; ett Ramanmikroskopisystem under upphandling.
Investeringskostnader: ca. 6 900 kkr
Finansiärer: Wallenberg och Kempe
Installationsår: 2000 för den befintliga utrustningen samt 2010 för utrustningen som är under
upphandling.
Labchef/forskningsingenjör: Dr. András Gorzas som kommer att finansieras enligt 1/3 från UPSC
(Björn Sundberg), 1/3 från fysik (Thomas Wågberg) och 1/3 från kemi (Per Persson).
Framtid: Med den nya utrustningen som är under upphandling kommer KBC och Fysik driva ett
gemensamt vibrationsspektroskopilaboratorium som är unikt i sitt slag. Drift inkl löner kommer att
vara helt externfinansierade vilket kan vara ett hot men då risken är spridd på flera institutioner och
forskargrupper ser den närmaste framtiden ljus ut.
Download