Maten och människan - Nationellt resurscentrum för biologi och

advertisement
sdagar för
r
u
K
lär
�����������������������������
���������������������
are
–
Kurser
för
inspiration till arbete med mat
och hälsa i undervisningen,
för lärare i t ex biologi/NO,
hemoch
konsumentkunskap,
historia, idrott och hälsa eller kemi.
bio
log
i
, häl
sa och miljö
Läsåret 2005/06
Maten och människan
gr, gy och vux
Vill du genom praktiskt arbete med matlagning
lära dig mer om hur maten påverkar oss och
hur vi påverkar maten?
Omfattning och innehåll
Genom samarbete mellan lärare i olika ämnen kan
attityder till mat lättare förändras och medvetenheten om hur vårt val av mat påverkar miljön och
hälsan öka. Målet med kursen är att med ett tvärvetenskapligt perspektiv ge underlag för arbete med
mat- och hälsofrågor i undervisningen. Vi vill med
fokus på mat och hälsa förmedla det lustfyllda i att
se hur olika ämnen i skolan kan knytas till varandra,
vilket i sin tur ger en bred kunskap över ämnesgränserna.
Matlagning och experiment med mat utgör basen i
kursen som omfattar:
• hälsa och välbefinnande,
• närings- och energiinnehåll,
• kemiska ämnen och reaktioner vid matlagningen,
• mathistoria och matkultur,
• hållbar utveckling och konsumentmakt.
Två dagar med konkret innehåll med mycket praktiskt arbete som är direkt användbart i undervisningen.
Vi erbjuder kurser på fem olika platser i landet
under hösten 2005. Information om plats och tid ges
så snart det är fastställt. på vår hemsida samt i vårt
e-brev.
Medverkande
Kursledare är Gunilla Englund, mathistoriker med
intresse för mat i ett tvärvetenskapligt sammanhang.
Maten lagar vi under ledning av Örjan Klein, som
under 20 år har arbetat med det medvetna köket.
Örjan är matkreatör, kokboksförfattare och lärare
på restauranghögskolan i Grythyttan, Örebro
universitet.
Vill du veta mer
Har du frågor kontakta oss på e-post
[email protected] eller telefon 018-471 50 65 alt.
018-471 50 66. Mer information om vår verksamhet
och våra övriga kurser finns på www.bioresurs.uu.se.
Där kan du även prenumerera på vårt e-brev
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),
Skolverket och Biologilärarnas förening. http://www.bioresurs.uu.se
Download