Redskapen på labbet - Nationellt resurscentrum för biologi och

Övning
Redskapen på labbet
Para ihop bilderna av redskapen med rätt namn och förklaring. Sök på nätet efter exempel på laborationer där redskapet används. Beskriv till exempel hur noggrant det är, hur
säkert det är och hur länge det har använts. Diskutera det
ni kommit fram till i klassen.
Redskap inom kemi
Namn
Bägare
Användningsområde/förklaring
Mäta volymer eller blanda vätskor eller lösa upp
fasta ämnen. Ger inte så stor mätnoggrannhet.
Byrett
Mäta volymer av vätskor med stor noggrannhet eller titrera (små volymer (enstaka droppar) av vätskan i byretten tillsätts). Ett exempel är när koncentrationen av en stark syra ska bestämmas med
hjälp av en stark bas.
E-kolv
Mäta volymer, men är inte så exakt. Formen på
kärlet gör att det är användbart för att blanda om
en vätska.
Mätkolv
Ett noggrant redskap för att mäta volymer. Används när lösningar med en bestämd koncentration ska tillredas. På halsen finns ett streck som
anger totalvolym. Vid exakt volym ska vätskeytans
mittpunkt ligga exakt på detta streck.
Används för att masskopiera DNA. Med hjälp av
ett förinställt program höjs och sänks temperaturer
i cykler.
PCRmaskin
Laborationen har utarbetats av
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, 2014.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben
Redskap inom biologi
Lupp
Förstorar objekt. Förstoringsgraden är begränsad
men redskapet är lätt att ta med ut i naturen.
Petriskål
Främst för odling av bakterier eller mikroskopiska
svampar. Skålen fylls till hälften med ett odlingsmedium som innehåller näring och agar där mikroorganismer får växa.
Mikroskop
Förstorar mycket små objekt. Kan ha ett eller två
okular och har vanligen flera objektiv med olika
förstoringsgrad (t.ex. 10x eller 40x).
Stetoskop
För att lyssna på ljuden från hjärta och lungor.
Voltmeter
Ett instrument för att mäta skillnader i elektrisk
potential mellan två punkter i en elektrisk krets.
Lins
Genomskinlig, ofta av glas, bryter ljus.
magnet
En permanent magnet ger upphov till ett magnetiskt fält.
Redskap inom fysik
Laborationen har utarbetats av
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, 2014.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben