Hjärtat - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Hjärtat
Illustration:
B.Lidesten
Övningen har utarbetats av
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, 2015.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben
Hjärtat
Vad pekar pilarna på?
Åt vilket håll rinner blodet?
Illustration:
B.Lidesten
Övningen har utarbetats av
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, 2015.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben
Hjärtat
Vad pekar pilarna på?
Aorta
Vänster
förmak
Höger
förmak
Vänster
kammare
Höger
kammare
Illustration:
B.Lidesten
Övningen har utarbetats av
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, 2015.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben
Hjärtat
Åt vilket håll rinner blodet?
Illustration:
B.Lidesten
Övningen har utarbetats av
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, 2015.
Vux-projektet genomförs med stöd av Skolverket,
se www.bioresurs.uu.se/Vuxenwebben