O ffentlig belysning

advertisement
Offentlig belysning
62
Framtidens belysning
Belysning som förser sig själv med den
energi den behöver och dagsljus som
leds i fiber till den plats det behövs. I
Malmö har flera intressanta demonstrationsprojekt inom området offentlig belysning gjorts.
kan de leverera lika bra som ljus som
Malmös övriga belysningar på gator, torg
och gångstråk.
För att visa på det senaste inom energieffektiv belysning har Malmö stad samverkat
med företag och institutioner för att ta
fram koncept för framtidens belysning.
Under 2006 har cirka 100 armaturer fått
dioder installerade. Förutom att det sänker
energianvändningen med 47W per ljuskälla så har också dioderna en betydligt
längre livslängd på upp till 60 000 timmar
vilken är en förlängning med cirka 57 000
timmar!
Ny typ av belysning
En ny typ av belysning som kan användas i stadsmiljö för att lyfta fram arkitektoniska kvaliteter med höga krav på
ljusutnyttjande och färgåtergivning har
tagits fram. Armaturerna har försetts med
diodljus som har en effekt på endast 3W
att jämför med vanliga 50W. Trots detta
Demonstrationsprojekt
Som ett demonstrationsprojekt har en
energieffektiv belysning även installerats
på Lilla torg i centrala Malmö. Belysningsarmaturen sitter integrerad i en skylt och
lyser upp densamma. Ovanpå belysningen
finns en solcell riktad mot söder som
förser armaturen och dess batteri med
Kortfakta
Huvudman: Malmö stad
Kontaktperson: Roland Fridh, Gatukontoret, Malmö
stad, 040 34 13 16, [email protected]
Total investering beräknad / utfall:
1 050 000 kr / 537 000 kr
Miljörelaterad investering beräknad / utfall:
800 000 kr / 537 000 kr
Bidragsandel: 75% av miljörelaterad investering, dock
högst 600 000 kr
LIP-åtgärd: 79 Offentlig belysning
elektricitet. En av poängerna med denna
installation förutom att den inte använder
någon fossil energi är att installationen inte
behöver några elektriska anslutningar då
den är självförsörjande.
fångande panel, SkyPort, som leder ljuset
genom fibern, SkyWire. Dessa har sedan
kombinerats med en ljusarmatur som heter
Björk just för att den silar in ljuset som
genom en björks lövverk.
Det tar ungefär åtta timmar för batteriet
att bli fullt laddat. När det är helt fyllt kan
det hålla belysningen tänd i sju till tio nätter
trots regn och rusk utan sol till solcellerna.
Solcellen beräknas hålla i minst 25 år och
batteriet i fem år innan det behöver bytas.
Sparar rejält
Den installerade armaturen ger cirka 4000
lux vid en solinstrålning på 100 000 lux,
som jämförelse ger en vanlig skrivbordsbelysning cirka 500 lux. En vanlig standardbelysning skulle använda runt 240 kWh per år.
Men den här belysningen med dagsljus och
optisk fiber använder bara 2 kWh per år!
Demonstrationsanläggningarna kommer nu
att följas upp och utvärderas.
Sege park
I området Sege park har flera solcellslampor
installerats som parkbelysning. Det finns
en uttalad strategi att så stor del av energin
som möjligt i Sege park ska genereras förnyelsebart, därav passar solcellsarmaturerna
mycket bra in.
Optisk fiber
En annan del av detta projekt har varit att
leda in ljus i byggnader via så kallad optisk
fiber, helt enkelt ett smalt rör som klarar av
att leda ljus. På Tekniska museet i Malmö
har en sådan helt ny typ av belysning installerats, belysningen leds alltså här in utifrån
med hjälp av optisk fiber.
Dagsljus samlas in på taket av museet och
leds ner i byggnaden. På så sätt följer dygnets skiftningar och årstidernas varierande
ljus även med besökarna inne på museet.
Systemet består av dels en så kallad ljus-
Faktablad om miljösatsningarna inom lokalt investeringsprogram för Bo01 i Malmö
Alla 62 faktablad kan hämtas på miljöförvaltningens sida www.malmo.se/miljo
Download