Presentation av First Fiber / SLL den 7 Dec på område F

advertisement
Öppen Fiber
www.mofiber.nu
Områdesindelning
E
D
F
C
A
B
Område
Småhus
A
77
B
65
C
112
D
88
E
53
F
63
Öppen Fiber®
Bredd och djup
.. 10Mbps  1Gbps
.. Massor med TV
.. TV på nytt sätt; i dator,
läsplattan, se när du vill
.. Telefoni
.. Inga mängdbegränsningar
.. Idag 11 tjänsteleverantörer
Pris
16 900kr (60%)
15 900kr (75%)
14 900kr (90%)
För en komplett installation med grävning på tomt
och inomhusinstallation.
.. 60% fodras för att starta projektet
.. högre deltagande i delområden  lägre pris
Orderstatus
Financiering
Kampanj:
..24 månader avbetalning
..6 månader betalfritt
..0 % ränta, 0 kr i upplägg
.. finns även 5 års avbetalning; 5,95% ränta och 495kr i
uppläggningsavgift
.. UC kontroll sker
.. 45kr i aviavgift tillkommer
.. vanlig faktura (20dgr, 45kr aviavgift)
Tilläggsarbeten
.. mer omfattande stenläggning, borrning genom
mur etc.
.. anpassa grävningen på din tomt
.. anpassa placeringen av mediaomvandlaren
.. 470kr/timme (avstäms)
Koppla in TV, läsplattor….
.. WiFi
..Trådlös TV
.. Bredband över eluttaget
.. Datakabel
”Komma igång hjälp”
Djup fiberaccess
.. Egen fiber ner till telestationen i Munkedal
.. Skanova äger och underhåller nätet
.. Reglerade priser och lika tillträde för alla
operatörer
..”End game” ingen teknik springer ifrån fiber i
kapacitet
Nyckelfärdig lösning
..
..
..
..
Nätet byggs enligt ”Skanova standard”
Inga djupa schakt (säkert)
Vi projektleder
Vi administrerar kundavtalen
Delområde F
Nästa steg
.. Beställningsblanketter kommer att skickas ut
(finns även på mofiber.nu eller att ta med sig)
.. Avtalet gör er samtidigt till medlemmar i
ekonomiska föreningen (se mofiber.nu)
.. Som medlem i en ekonomisk förning ”riskerar” du
endast insatsen: 200kr
.. Löpande information per e-post
Tidplan
.. Beställningar inne till 17/1 2016
.. Byggstart Q2-2016
.. Klart Q3-2016
Tack!
Niklas Lindhe
070 7101155
[email protected]
Download