Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015
Styrelsen för Fiber i Boge Ekonomiska Förening har för avsikt att under
verksamhetsåret 2015

Genomföra fibrering och starta driften

Sköta kontakter med Skanova och BRS för att dokumentationen genomförs enl
Skanovas regler

Ansöka om utbetalning av medel från Region Gotland

Fakturera Skanova för att erhålla hyra för fibernätet

Fortsätta att utveckla samarbetet med Bredband Gotland och andra fiberföreningar
på ön.
Boge 141231
Styrelsen för Fiber i Boge Ekonomiska Förening
.........................................................
Martin Eriksson
ordförande
.............................................................
Göran Radhe
vice ordförande
...............................................................
Annika Ahlqvist
sekreterare
.....................................................................
Ann-Britt Magnusson
kassör
.............................................................
Bert-Åke Sandelius
ledamot
....................................................................
Kent Nordberg ledamot
ledamot
.............................................................
Björn Östman
ledamot
....................................................................
Fredrik Barkö
ledamot