Two Sides: Man bör endast använda återvunnet papper

14/07/2017
Page 1
MYT:
Man bör endast använda återvunnet papper
FAKTA:
Papper från hållbara skogar är nödvändigt för att få tillgång till returpapper
Man bör endast använda återvunnet papper
UTAN FIBER, FRÅN NYA TRÄD, FINNS INGEN TILLGÅNG TILL RETURPAPPER. KVALITETEN HOS ÅTERVUNNEN FIBER
SJUNKER NÄR DEN HAR ANVÄNTS NÅGRA GÅNGER OCH PAPPERSINDUSTRIN BEHÖVER NY FIBER FRÅN
ANSVARSFULLT SKOGSBRUK FÖR ATT HÅLLA IGÅNG DEN FÖRNYBARA CYKELN.
Tänk på papperets hela livscykel när du väljer vilket papper du ska köpa. Inte bara på fiberkällan. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid
krävs nyfiber för att återvunnet papper ens ska kunna finnas. Man beräknar att det för närvarande krävs upp till 48 % ny träfiber för att hålla
14/07/2017
Page 2
igång den globala fibercykeln. (10)
”Det kan vara ekonomiskt lönsamt och minska miljöinverkan att maximera användningen av återvunnen fiber – jämfört med nyfiber – i lämpliga
papperskvaliteter och under rätt förhållanden. Att maximera andelen återvunnet material för sakens egen skull, utan hänsyn till produkttyp,
brukets prestanda eller geografiska läge, kan leda till mycket mer allvarlig – om än oavsiktlig – negativ miljöpåverkan och saknar ekonomisk
grund.”
Recycled Content and Virgin Fibre: Environmental, Economic and Technical Considerations for Magazine Publishers Metafore Inc June 2009
Det är väldigt svårt att direkt kunna jämföra miljöpåverkan från papper tillverkat av återvunnen fiber och papper tillverkat av nyfiber. Båda är
viktiga och kan motiveras lika starkt ur miljöperspektiv. Skogarna är en del av cykeln som bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären.
Det gäller allt från träd till trä- och pappersprodukter, som fortsätter lagra kol under sin livslängd och hjälper till att minska
klimatförändringarna.
Pappersprodukter kan ju återvinnas och är förnybara. Det innebär att deras livscykel kan förlängas och ge ytterligare fördelar, samtidigt som
avfallet minskar.
Precis som i många andra berättelser har även berättelsen om papperet två sidor, men ju mer kunskap du har, desto bättre är förutsättningarna att
du gör rätt val.
En avgörande faktor för hållbarhet är att återvinna returpapper och se till att fibrerna därmed kan användas för tillverkning av nytt papper.
Ange i detalj de papperskvaliteter som kan återvinnas, kvaliteter tillverkade av återvunnen fiber eller nyfiber som kommer från certifierade
skogar.
Nyfiber är nödvändigt för att återvinningen ska kunna fortsätta. Kvaliteten hos återvunnen fiber försämras när den har använts några gånger.
(10) Hawkins Wright, 2013