Prisad vare vetenskapen!

advertisement
TEKNIK-
O C H
NATURVE TARCIRKE LN
S TÖT TA S
AV
H ÖSTEN
2016
F O L KU N I V E R S I T E T S F Ö R E N I N G E N
Prisad vare vetenskapen!
– några axplock ur Nobelprishistorien
Uppfinningar för mänsklighetens nytta
– om hur Nobelpriset kom till
Anne L´Huillier, Atomfysik, LU
HA 18/10 • LD 19/10 • VX 20/10
Insidan från utsidan – från salt
till socker, från Röntgen till idag
Linda Knutsson, Medicinsk
strålningsfysik, LU
HA 15/11 • LD 16/11 • VX 17/11
Borlaugs fredspris och
den gröna revolutionen
Mats Hansson, Molekylär cellbiologi, LU
HA 25/10 • LD 26/10 • VX 27/10
Att reparera hjärnan
– Sveriges ledande roll i utvecklingen av
nya behandlingar för Parkinsons sjukdom
Den osannolike Nobelpristagaren
– hur filosofen och logikern
Bertrand Russell fick Nobelpriset
i litteratur
Erik J. Olsson, Teoretisk filosofi, LU
HA 22/11 • LD 23/11 • VX 24/11
Tomas Björklund, Molekylär
neuromodulering, LU
Fysiken, kvinnorna och Nobelpriset
Astronomiska Nobelpris
– i historien och i framtiden
Spelteori – från ekonomi till evolution
Leif Lönnblad, Teoretisk fysik, LU
HA 8/11 • LD 9/11 • VX 10/11
i
Fr
e
r
nt
HA 29/11 • LD 30/11 • VX 1/12
Per Lundberg, Evolutionär ekologi, LU
HA 6/12 • LD 7/12 • VX 8/12
é!
HA – HALMSTAD
Stadsbiblioteket
Övre plan
Axel Olsons gata 1
Tisdagar kl. 1800 -1930
LD – LUND Edens hörsal,
Statsvetenskapliga
institutionen,
Paradisgatan 5
Onsdagar kl. 1930 -2100
VX – VÄXJÖ
Folkuniversitetet
Lineborgsplan 11
Torsdagar kl. 1815-1945
www.folkuniversitetet.se/teknat
facebook.com/TeknikOchNaturvetarcirkeln
HA 1/11 • LD 2/11 • VX 3/11
Cecilia Jarlskog, Matematisk fysik, LTH
Download