Drift och underhåll med inriktning energi

Drift och underhåll med inriktning energi
GRvux-utbildning
Ett yrkesområde för framtiden
Arbetsmarknaden ser god ut, enligt Arbetskraftsbarometern (Statistiska centralbyrån).
Underhåll är ett ständigt behov inom kraft,
värme och energi, t.ex. inom processindustri,
raffinaderier samt avfall och återvinning. Även
när det gäller stora fastigheter och anläggningar som sjukhus och vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar kan det finnas
behov av denna kompetens. Vi ser en pågående
generationsväxling som innebär att behovet
finns trots ett sjunkande konjunkturläge.
Utbildningarna ger också en bra grund för
vidareutbildning på högskolenivå.
Om utbildningen
Utbildningen, som är på ett år (40 veckor), är
till för dig som vill lära dig grunderna inom
drift och underhåll med en allmän inriktning
inom energi. Det är en bred utbildning som
ger dig grundläggande kunskaper inom både
elteknik och energiteknik samt avhjälpande
underhåll och driftsäkerhet. Utbildningen
innehåller både praktiska och teoretiska ämnen. De teoretiska delarna i utbildningen läser
du i våra lokaler på Lindholmen, och de praktiska momenten, som bland annat laborationer, sker ute hos Göteborgs Tekniska College
på Torslanda som är vår samarbetspart.
Under utbildningens gång sker studiebesök. Vi
besöker bland annat ett sjukhus, en återvinningsstation, ett kärnkraftverk och ett energiföretag för att ni ska få en bred förståelse för vad
man kan arbeta inom när det gäller drift och
underhåll inom energibranschen.
Kurser
(100 poäng/kurs. Totalt 900 poäng
- heltidsstudier i ett år)
• Avhjälpande underhåll 1 • Avhjälpande underhåll 2 • Underhåll - driftsäkerhet • Energiteknik 1
• Energiteknik 2
• Förnybar energi
• Ellära 1
• Praktisk ellära
• Elkraftteknik
Beräknad start måndag den 12 augusti 2013
Sök på www.grvux.se den 6 - 27 maj
Läs mer på: www.folkuniversitetet.se/vuxgbg och www.grvux.se
Folkuniversitetet är ett studieförbund grundat av universitetet och studentkåren. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag.
Vi verkar för ett internationellt synsätt, pedagogisk förnyelse och ett nära samarbete med universiteten. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.
Telefon: 031 - 10 65 80
e-post: [email protected]