Projekt – Säkerhet för mindre företag - IT

advertisement
© IT-Läraren (itlararen.se)
Projekt – Säkerhet för mindre
företag
Uppgiften går ut på att ni ska beskriva hur driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås i systemen
(direkt kopplat till kunskapskraven, se matris för berörd kurs). Med systemen syftas de datorsystem
som ni primärt arbetat med, nämligen ett mindre nätverk för privatpersoner eller företag.
Beskriv de verktyg, rutiner och komponenter som ni skulle införa i ett mindre nätverk för att få så bra
säkerhet som möjligt med utgångspunkt från det ni lärt er om driftsäkerhet. Utgå från att ni är en
inhyrd säkerhetskonsult som ska hjälpa ett mindre företag med detta. Företagets utrustning består
av en hemmarouter, 3 klientdatorer varav 2 bärbara som använder WLAN, samt en filserver.
Redovisning:
Redovisning sker i form av ett dokument där ni skriver ner vad som behövs samt varför (hur
driftsäkerhet och integritetsskydd uppnås).
Download