Ämnesplan - DANS pdf

advertisement
Ämnesplan - DANS
Kunskapsområden
Grund
Fortsättning
Fördjupning
Hantverk och teknik
•
Grundläggande kroppskännedom
och rumsuppfattning
Grundläggande rörelser till rytmik
och musik
Avslappningsövningar
Stretch
•
Dansteknik och rörelser inom respektive genre;
jazzbalett, balett, modern och nutida dans
Arbeta musikaliskt/rytmiskt med rörelsekombinationer
Betydelsen av stretch
•
Arbeta med rörelsens uttryck, form och
dynamik
•
Söka rörelsens uttryck, form och dynamik.
Uttrycka stämningen i dansen
•
Övningar med inslag av improvisation
och/eller eget skapande
•
Improvisation som verktyg för att främja den fria
rörelsen och hitta nya uttryck, samt stimulera det
egna skapandet
•
Utveckla ett tryggt samspel i gruppen
Lösa uppgifter tillsammans
•
Ge och ta plats i improvisationer
Öka förståelse för hur attityd och beteende
•
Kunna ta ett gemensamt ansvar för den
konstnärliga processen
påverkar
Diskutera och reflektera över vad och hur vi gör
Integrera med andra konstarter
•
Bidra till ett bra arbetsklimat
Utveckla scenvana
Ta eget ansvar vid föreställningar
Ingå i sammanhang med olika konstformer
•
Kunna ta ett kollektivt ansvar för det
konstnärliga resultatet
Utveckla ett dansvokabulär
Kunna skilja olika dansgenrer åt
Se professionella föreställningar och prata om
upplevelsen
•
Verbalisera dansen, dansanalys
Diskutera stilar och olika koreografiska uttryck
•
•
•
Uttryck och gestaltning
Eget skapande och improvisation
Kommunikation och samarbete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentation och framträdande
•
•
•
Ämnesorientering och teori
•
•
Visa för varandra och i mindre sammanhang
Förstå skillnaden mellan presentation och
övning
Ingå i framträdanden med andra
•
Grundläggande dansvokabulär
Se andra framföra dans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utveckla en god dansteknik inom sin genre
Utveckla förmågan till självständig instudering
Arbeta självständigt under lektionens alla delar
Förebyggande träning
Använda sig av olika uttryck i rörelsen
Söka ett personligt uttryck
Koreografiska övningar
Improvisation
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards