Ämnesplan gitarr

advertisement
Ämnesplan Gitarr
Kunskapsområde
Grundläggande kunskaper,
nivå 1
Hantverk, teknik &
teori
•
•
•
•
•
Enklare melodi och ackordspel.
Enklare basstämmor.
Grundläggande spelpositioner.
Övningsrutiner
Tonbildning
•
•
•
•
•
Enklare formkännedom & låtstruktur.
Känna igen dur & moll.
Koppla ihop lyssnande med utförande.
Lära sig känna puls.
Stilkännedom
•
•
Skapa enkla melodier.
Gehörsspel.
•
•
Uttryck &
interpretation
Improvisation & eget
skapande
Fördjupade kunskaper,
nivå 2
•
•
•
Plockkomp, plektrumteknik och
barréackord
Enklare skalor
Utökade gitarrteknik.
Lägesspel
Avancerade kunskaper,
nivå 3
•
•
Ackordomläggningar.
Avancerade gitarrtekniker.
•
Utveckla en personlig stil
och känsla.
Genrebredd
Agogik
•
•
•
Harmonisera enkla melodier.
Improvisera över enklare
ackordföljder.
Praktiskt användande av skalor.
Avancerad rytmisk och tonal
improvisation..
Kommunikation &
interaktion
Lyssna och ta instruktioner.
Påverka undervisningens inriktning.
Uttrycka sig verbalt i musikens
språk.
Nischa sig, hitta sin identitet som
musiker.
Presentation &
framträdande
Spela inför gruppen.
Övningskonserter och riktiga konserter.
Framträda vid flera tillfällen.
Presentera sitt framförande.
Skapa egna speltillfällen internt och
externt.
Ensemble & samspel
Spela tillsammans i grupp.
Spela i olika konstellationer/
bandformer.
Skapa egna ensembler.
2016-06-29
Download