Sexturisten lämnar moralen kvar på planet

advertisement
Sexturisten lämnar moralen
kvar på planet
Stora ekonomiska förändringar och
moraliskt förfall utgör grunden för den
ökande sexhandeln med kvinnor och
barn. Det är dags för psykologerna att
ta till orda, sade Kristina Hillgren, själv
psykolog vid ett seminarium med den
franske psykologen och författaren
Franck Pavloff.
”E
tt gigantiskt horhus”, det kallar
den i Frankrike verksamme psykologen och författaren Franck
Pavloff semesterlandet Thailand. Ett land
med ljumma vindar, blå himmel och turkosfärgade vågor, välsmakande mat och en
evigt leende befolkning. Ett paradis för en
frusen och stressad västerlänning som söker
sig undan de gråtrista vintermånaderna.
Ett paradis också för alla dem, framför
allt män men också kvinnor, som för en
spottstyver kan ägna dagarna åt att titta på
sexshower, ta egna pornografiska bilder,
förlusta sig, förgripa sig, våldta och förnedra, misshandla och missbruka små
flickor och pojkar, vars brott är att ha låtit
sig födas in en social och ekonomisk misär.
Franck Pavloff har skrivit, den ännu inte
till svenska översatta boken ”Lao, Wee et
Arusha. Enfants prostitués en Asie”. I den
beskriver han utifrån sina erfarenheter
som hjälparbetare inom bland annat organisationen Terre des hommes, den fasansfulla vardagen för den elvaåriga flickan
Lao, som lånats ut till en släkting för att
arbeta som hembiträde, men som i stället
sålts som sexslav. Och vardagen för de två
små gatpojkarna Wee och Arusha, som avtrubbade av limångor säljer sig till män
med homosexuella och pedofila böjelser.
Franck Pavloff, som fungerar som psykologisk expertis kopplad till appella-
tionsdomstolen i Grenoble, deltog tillsammans med ett 20-tal andra personer, i
det dialogseminarium, som arrangerats av
Franska Reformerta Kyrkan i Stockholm
och som leddes av psykolog Kristina Hillgren, utbildningsansvarig vid Maria Beroendecentrum. Med i samtalet fanns också
representanter för Unicef, Röda Korsets
ungdomsförbund, Kvinnoforum, Studenter vid Stockholms universitet och elever
från Franska skolan. Psykologförbundets
ordförande Torgny Danielsson var också
närvarande.
SEMINARIET hade sin bakgrund i de diskussioner som fördes av Sveriges invandrarpsykologer under den internationella Psykologkongressen i Stockholm år 2000 och
där Kristina Hillgren var samordnare. Då
listade de tre områden som de fann viktigast att arbeta med: Hiv/Aids, handeln
med droger samt handeln med människor.
– Det krävs att vi psykologer och andra
professionella, vars arbete ofta handlar
om mänskliga rättigheter, gör något åt
problemet här i vårt eget land, säger Kristina Hillgren.
Så tänker också Franck Pavloff, som
menar att det är viktigt att möta, informera, varna och upplysa turisterna i deras egna länder.
– När turister kommer till Thailand kan
de mötas av vänliga barn som verkar ivriga i sina kontaktförsök. Men ingen prostitution är frivillig. Bakom deras leende fasad finns misären.
Pavloff berättar att vissa flygbolag i dag,
lägger till en sida i flygbiljetten för sina
Thailandsresenärer. I biljetten hälsas resenären välkommen till paradiset, men uppmanas att ta sitt ansvar och ta avstånd
från sexhandeln.
Den franske psykologen Franck Pavloff föreläste om sexslavens fasansfulla vardag.
Psykologtidningen 6/04
Sexturism handlar inte bara om Thailand. Länder som Brasilien och Gambia
har också om en omfattande handel. Sexhandeln i vår egen del av världen ökar
också med skrämmande hastighet. I länder där den ekonomiska utvecklingen
tvingat fram kulturella, geografiska och
sociala förändringar. I länder som kollapsat på alla plan, också moraliskt, styrs ekonomin av handeln med droger, vapen och
människor. Men också när det gäller köparna, de västerländska sexturisterna, talar Franck Pavloff om sönderfall och moralisk kollaps.
– För vilka är sexturisterna? undrar han
retoriskt. Det är förenklat att kalla dem
pedofiler. Visst finns de också, mentalt
störda personer. Jag har själv träffat dem i
mitt arbete. Men de flesta är inte patologiska förövare utan vanliga turister. De
vinkar farväl till fru och barn på flygplatsen och när de sen kliver av flygplanet
lämnar de all sin moral ombord, konstaterar han.
ATT ARBETA MED detta gigantiska problem
är att arbeta på många olika plan. Det gäller att förebygga fattigdom, skapa alternativa ekonomier motverka korruption och
uppmuntra utbildning. Det gäller för lokala organisationer att arbeta direkt med
barnen på gatan och gradvis få in dem i
samhällsstrukturen. Och det gäller att arbeta med sexköparna.
Torgny Danielsson, som framför allt
antog lyssnarens roll, påtalade att man för
att nå problemets kärna måste stötta
människor i deras roller bland annat som
föräldrar. I sammanhanget nämnde han
utredningen om ”Stöd i föräldraskapet”,
som han själv var huvudsekreterare för
under sin tid som riksdagsman.
Kristina Hillgren var mer drastisk i sina
kommentarer.
– Jag tycker vi ska fokusera på sexköparen. Jag är en vän av pekfingerpedagogik
och tycker man ska tillämpa konkreta åtgärder för att hämma resandet, säger Kristina, som också önskar att psykologerna
mer skulle diskutera det hon kallar för
sexuell bulimi.
– Samhället blir alltmer sexualiserat,
tabugränserna flyttas. Anything goes! Det
är dags att psykologer för fram vad vetenskap och beprövad erfarenhet säger om
normalitet och har åsikter om vad som är
acceptabelt beteende. Jag efterlyser en
studiedag om dessa frågor i förbundets
regi.
heléne lumholdt
21
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards