Internet-KBT i Primärvården

advertisement
Självhjälps-KBT i Primärvården
Jonas Almlöv
Psykolog
Närsjukvården i Östergötland
Syfte
• Att behandla patienter med egentlig
depression
Syfte
• Att behandla patienter med egentlig
depression
• Med kognitiv beteendeterapi
Syfte
• Att behandla patienter med egentlig
depression
• Med kognitiv beteendeterapi
• Uppföljning via telefon eller Internet
Syfte
• Att behandla patienter med egentlig
depression
• Med kognitiv beteendeterapi
• Uppföljning via telefon eller Internet
• På 6 vårdcentraler i länets tre delar
Varför kbt som guidad självhjälp?
• Evidensbaserad behandlingsmetod
Varför kbt som guidad självhjälp?
• Evidensbaserad behandlingsmetod
• Ökad tillgänglighet till psykologisk behandling
Varför kbt som guidad självhjälp?
• Evidensbaserad behandlingsmetod
• Ökad tillgänglighet till psykologisk behandling
• Fokus på patientens egna resurser
Varför kbt som guidad självhjälp?
•
•
•
•
Evidensbaserad behandlingsmetod
Ökad tillgänglighet till psykologisk behandling
Fokus på patientens egna resurser
Frigör tid - både för patient och behandlare
Varför kbt som guidad självhjälp?
•
•
•
•
•
Evidensbaserad behandlingsmetod
Ökad tillgänglighet till psykologisk behandling
Fokus på patientens egna resurser
Frigör tid - både för patient och behandlare
Avlastning i primärvården
Effekten av självhjälpsbehandling
ANDERSSON, G., BERGSTROM, J., HOLLANDARE, F., CARLBRING, P., KALDO, V., &
EKSELIUS, L. (2005) Internet-based self-help for depression: randomised controlled trial.
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY, 187, 456-461.
Vad innehåller självhjälps-kbt?
•
Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan
tankar, känslor och beteenden – psykoedukation
Vad innehåller självhjälps-kbt?
•
•
Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan
tankar, känslor och beteenden – psykoedukation
Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår
omgivning - beteendeanalys
Vad innehåller självhjälps-kbt?
•
•
•
Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan
tankar, känslor och beteenden – psykoedukation
Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår
omgivning - beteendeanalys
Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och
omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer
Vad innehåller självhjälps-kbt?
•
•
•
•
Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan
tankar, känslor och beteenden – psykoedukation
Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår
omgivning - beteendeanalys
Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och
omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer
Vad är viktigt i livet – annat fokus än ångestreduktion
Vad innehåller självhjälps-kbt?
•
•
•
•
•
Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan
tankar, känslor och beteenden – psykoedukation
Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår
omgivning - beteendeanalys
Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och
omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer
Vad är viktigt i livet – annat fokus än ångestreduktion
Pröva nya sätt att bete sig på – vidgad beteenderepertoar
Vad innehåller självhjälps-kbt?
•
•
•
•
•
•
Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan
tankar, känslor och beteenden – psykoedukation
Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår
omgivning - beteendeanalys
Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och
omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer
Vad är viktigt i livet – annat fokus än ångestreduktion
Pröva nya sätt att bete sig på – vidgad beteenderepertoar
Stor plan, men små steg mot ett liv mer värt att leva
Vad innehåller självhjälps-kbt?
•
•
•
•
•
•
•
Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan
tankar, känslor och beteenden – psykoedukation
Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår
omgivning - beteendeanalys
Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och
omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer
Vad är viktigt i livet – annat fokus än ångestreduktion
Pröva nya sätt att bete sig på – vidgad beteenderepertoar
Stor plan, men små steg mot ett liv mer värt att leva
Utvärdering – vad har fungerat och vad behövs i framtiden
Förekomst av depression
• Punktprevalens i Sverige: 5%
Förekomst av depression
• Punktprevalens i Sverige: 5%
• Livstidsprevalens: 1 av 5 blir någon
gång i livet deprimerad
Förekomst av depression
• Punktprevalens i Sverige: 5%
• Livstidsprevalens: 1 av 5 i Svergie blir
någon gång i livet deprimerad
• Kvinnor drabbas oftare: 25% kommer
någon gång i livet ha blivit deprimerade
Arbetsgång
•
Patienten remitteras från läkaren till psykologen
Arbetsgång
•
•
Patienten remitteras från läkaren till psykologen
Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal
Arbetsgång
•
•
•
Patienten remitteras från läkaren till psykologen
Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal
Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod
Arbetsgång
•
•
•
•
Patienten remitteras från läkaren till psykologen
Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal
Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod
Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa
texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna
Arbetsgång
•
•
•
•
•
Patienten remitteras från läkaren till psykologen
Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal
Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod
Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa
texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna
Patienten sänder in sina hemuppgifter eller berättar via telefon
hur veckans arbete fortskridit
Arbetsgång
•
•
•
•
•
•
Patienten remitteras från läkaren till psykologen
Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal
Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod
Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa
texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna
Patienten sänder in sina hemuppgifter eller berättar via telefon
hur veckans arbete fortskridit
Patienten får återkoppling via e-post inom 1-2 dagar och
instruktioner för att kunna påbörja nästa veckas arbete
Arbetsgång
•
•
•
•
•
•
•
Patienten remitteras från läkaren till psykologen
Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal
Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod
Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa
texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna
Patienten sänder in sina hemuppgifter eller berättar via telefon
hur veckans arbete fortskridit
Patienten får återkoppling via e-post inom 1-2 dagar och
instruktioner för att kunna påbörja nästa veckas arbete
Patienten arbetar i ca 10 veckor med de nästföljande kapitlen
med stöd av psykologen
Arbetsgång
•
•
•
•
•
•
•
•
Patienten remitteras från läkaren till psykologen
Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal
Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod
Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa
texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna
Patienten sänder in sina hemuppgifter eller berättar via telefon
hur veckans arbete fortskridit
Patienten får återkoppling via e-post inom 1-2 dagar och
instruktioner för att kunna påbörja nästa veckas arbete
Patienten arbetar i ca 10 veckor med de nästföljande kapitlen
med stöd av psykologen
Patienten och psykologen träffas för ett avstämningsmöte.
Remissvar sänds till läkaren
Hur är programmet upplagt?
• 8 kapitel med text.
Hur är programmet upplagt?
• 8 kapitel med text.
• Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur
depression uppstår och vidmakthålls.
Hur är programmet upplagt?
• 8 kapitel med text.
• Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur
depression uppstår och vidmakthålls.
• Två kapitel om hur man kan hitta fram till ett mer
aktivt liv.
Hur är programmet upplagt?
• 8 kapitel med text.
• Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur
depression uppstår och vidmakthålls.
• Två kapitel om hur man kan hitta fram till ett mer
aktivt liv.
• Ett kapitel om hur man kan jobba med sina tankar.
Hur är programmet upplagt?
• 8 kapitel med text.
• Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur
depression uppstår och vidmakthålls.
• Två kapitel om hur man kan hitta fram till ett mer
aktivt liv.
• Ett kapitel om hur man kan jobba med sina tankar.
• Ett om sömnvanor.
Hur är programmet upplagt?
• 8 kapitel med text.
• Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur
depression uppstår och vidmakthålls.
• Två kapitel om hur man kan hitta fram till ett mer
aktivt liv.
• Ett kapitel om hur man kan jobba med sina tankar.
• Ett om sömnvanor.
• Ett kapitel om att fortsätta med sina nya vanor.
Behandlingsida
Hemuppgifter
Vilka remitteras?
• Patienter med egentlig depression
Vilka remitteras?
• Patienter med egentlig depression
• Patienter med blandtillstånd av ångest och
depression
Vilka remitteras?
• Patienter med egentlig depression
• Patienter med blandtillstånd av ångest och
depression
• Patienter med oklar problembild av den
psykiska ohälsan
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Grubblar mycket, sover dåligt, tappat lusten
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Grubblar mycket, sover dåligt, tappat lusten
• Sjukskriven först heltid nu deltid, insatt på
SSRI
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Grubblar mycket, sover dåligt, tappat lusten
• Sjukskriven först heltid nu deltid, insatt på
SSRI
• Under bedömning framkommer att hon haft
tidigare episoder av nedstämdhet, dessa
uppstår då hon inte kan säga ifrån, reda ut
situationen eller ta hjälp i tid
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Insänder första hemuppgift: börjar få
överblick över hur nedstämdhet fungerar
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Insänder första hemuppgift: börjar få
överblick över hur nedstämdhet fungerar
• Hemuppgift två: lägger märke till negativa
cirklar i vardagen och hur passiv hon blivit
trots att hon tidigare varit ”om sig och kring
sig”
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Insänder första hemuppgift: börjar få
överblick över hur nedstämdhet fungerar
• Hemuppgift två: lägger märke till negativa
cirklar i vardagen och hur passiv hon blivit
trots att hon tidigare varit ”om sig och kring
sig”
• Hemuppgift tre: Lär sig om negativ
förstärkning, ser hur detta blivit
vardagsstrategi
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Hemuppgift 4 och 5: arbetar med
beteendeaktivering
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Hemuppgift 4 och 5: arbetar med
beteendeaktivering
• Hemuppgift 6: tycker bäst om detta kapitel.
”Det beskriver verkligen hur hon tänker!”
Patientfall
• Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader
• Hemuppgift 4 och 5: arbetar med
beteendeaktivering
• Hemuppgift 6: tycker bäst om detta kapitel.
”Det beskriver verkligen hur hon tänker!”
• Gör eventuellt hemuppgift 7 och 8: sover
redan bättre och vet inte riktigt vad det är hon
lärt sig av detta, men är glad över att ha fått
hjälp
Framtidens IKBT?
• Via sjukvårdsupplysningen direkt slussas till
it-psykologen?
Framtidens IKBT?
• Via sjukvårdsupplysningen direkt slussas till
it-psykologen?
• Alla former av ångest och förstämning?
Framtidens IKBT?
• Via sjukvårdsupplysningen direkt slussas till
it-psykologen?
• Alla former av ångest och förstämning?
• Första instans för sökande till primärvården
med psykisk ohälsa?
Framtidens IKBT?
• Via sjukvårdsupplysningen direkt slussas till
it-psykologen?
• Alla former av ångest och förstämning?
• Första instans för sökande till primärvården
med psykisk ohälsa?
• Beteendeanalys på hemkunskapen?
Självhjälps-KBT i Primärvården
Jonas Almlöv, Psykolog
Närsjukvården i centrala Östergötland
[email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards