Åt samma håll, med samma mål

advertisement
FILADELFIA
månadsblad
”Nära Gud och
nära varandra”
okt–dec 2014
FOTO: MOSTPHOTOS
Filadelfiaförsamlingen
Claresundsvägen 8
64200 Närpes, Finland
Åt samma håll, med samma mål
Det finns en enorm styrka i det gemensamma,
då människor förenas i samma målsättning
och har ett mål.
Bilden av tranplogen fick jag då vi bad i
tisdagsbönen i Filadelfia för en tid sedan.
När vi tittar upp mot himlen så ser vi att tranorna (eller gässen) just nu samlas till dessa
flockar. Alla är på väg mot samma mål, ledda
av en inre kompass. Ingen fågel flyger ensam.
Varje individ tillhör en flock, en plog. Varför?
Därför att de behöver varandra. Utan denna
formering skulle de inte orka fram, även om
varje fågel kan vägen. Under flykten växlar
fåglarna om så att när en blir trött så får den
formera sig längre bak i plogen, medan andra
fåglar formerar sig längre fram. Och när en
har vilat flyttar den sig längre fram igen.
Den kristna församlingen är inte någon
människas idé. Den är Guds. En församling
behöver egentligen inte en ny vision för att
gå vidare, men visionen behöver ständigt
förnyas, för bilden av den kristna gemenskapens syfte tenderar att över tid bli diffus och
otydlig.
Guds grundvision handlar om mänsklighetens räddning och en upprättad gemenskap med honom. Vägen går genom tron på
Jesus.
I Guds tanke ingår även en personlig plan
och kallelse till varje människa att upptäcka
det stora syftet med livet – att som individer
vara ihopkopplade som pusselbitar i Guds
stora pussel. Gud församling är både global
och lokal. Den finns över hela jorden
e
www.narpesfiladelfia.fi • Närpes Sparbank 496310-416219
och i form av lokala församlingar på en ort. Som individer
blir vi en del av Guds stora
församling genom att tydligt
och konkret vara gåvor till en
lokal gemenskap av troende,
och till de människor vi lever
tillsammans med.
Tron är alltså både individuell och personlig – men inte
privat.
Församlingen är tranplogen.
Till denna formation sällar
sig de som tar emot Jesus
och blir hans efterföljare. Det
finns många fågelsträck på väg
söderut när jag skriver detta.
Till dej som just nu saknar
flock, vill jag säga: Välkommen
med! Du är kallad av Gud att
vara en del av hans stora plan
för världens räddning!
Själv har jag nu ställt mig
i den här församlingen (”plogen”) för att tillsammans med
er i Sydösterbotten söka och be
om att kunna stärka det svaga,
uppsöka det som är borttappat
och tillsammans bli ett andligt
hem där kärlek och värme får
dra allt flera till Jesus.
Edward Holmberg
Pastor:
Edward Holmberg,
tfn 0400 806646
Föreståndare:
Robert Kanto,
tfn 045 1316060
Detta händer i Filadelfia hösten 2014
OKTOBER
04 lö kl 14-16
04 lö kl 19
05 sö kl 18
08on kl 19
12 sö kl 11
12 sö kl 18
14ti kl 19
18 lö kl 19
19 sö kl 18-20
20må kl 14
Framtidsverkstad. Edward Holmberg
Ungdomssamling
Gudstjänst, Edward Holmberg,
Mikael Bengtsson, Brödsbrytelse
Gemensam bön i Missionskyrkan, Näsby
Bönesamling
Good News övar
Ordet och bönen
Ungdomssamling
Församlingsafton, Edward Holmberg,
Robert Kanto
Missionsringen, Edward Holmberg
24-26 oktober Gemensam mötesserie i Filadelfia
Talare: Owe Lindeskär
Mötestider:
.
Fre kl 19, lö kl 19 och sö kl 11
26 sö kl 18
28ti kl 19
29 on kl 13
NOVEMBER
01 lö kl 19
02 sö kl 18
04ti kl 19
09 sö kl 11
Bön förändrar förhållanden!
Good News övar
Ordet och bönen
Samling för pensionärer och daglediga. Kaj Kanto, Jonatan Sigfrids
Ungdomssamling
Välgörenhetskonsert för julprojektet. Se närmare annons i Sydin.
Ordet och bönen, Edward Holmberg
Bönesamling
Söndagen den 12 oktober kl 11 och 9 november kl 11 har vi avskilt som bönesamlingar. Vi tror
att bön är det som banar väg I det osynliga för det som ska ske i det synliga. Det är också ett sätt
att förbereda oss själva för det Gud vill göra i och genom oss personligen och genom församling­
en. Samtidigt får vi backa upp Edward i hans uppgift som pastor, så att han känner att vi är med
honom i arbetet till hundra procent. Och låt oss inte heller glömma bönesamlingarna på tisdags­
kvällarna. Bön förändrar förhållanden! Robert Kanto, föreståndare
09 sö kl 18
11ti kl 19
15 lö kl 19
16 sö kl 16
17må kl 18
18ti kl 19
20to kl 18
23 sö 25ti kl 19
26 on kl 13
29 lö kl 19
30 sö kl 18
DECEMBER
02ti kl 19
07 sö kl 11
13 lö kl 19
14 sö kl 11
16 ti kl 19
21 sö kl 11
21-22 30 ti kl 19
Good News övar
Ordet och bönen
Ungdomssamling
Gudstjänst. Brödsbrytelse. Edward Holmberg, Anne-Maj Wallin.
Styrelsemöte
Ordet och bönen, Edward Holmberg
Julprojektgruppen samlas i Filadelfia
Finsk- el tvåspråkig gudstjänst. (Se
annons i Sydin)
Ordet och bönen
Samling för pensionärer och daglediga
Ungdomssamling
Gudstjänst, Edward Holmberg, Robert Kanto
Ordet och bönen, Edward Holmberg
Gudstjänst, Brödsbrytelse, Mikael Bengtsson, m.fl.
Ungdomssamling.
Gemensam julgudstjänst i Betesda, Yttermark
Ordet och bönen
Bön inför julen
Julprojektutdelning
Ordet och bönen
JANUARI 2015
04 sö kl 16
06 ti kl 19
Gudstjänst, Brödsbrytelse, Edward Holmberg, m.fl.
Ordet och bönen, Edward Holmberg
Edward Holmberg började sin tjänst som pastor i församling­
en den 1 september. Edward delar sin tid mellan Sibbo och Närpes.
Det betyder att han kommer till Närpes två gånger i månaden, fem
dagar per gång. Här kan du se vilka dagar Edward är i Närpes under
hösten:
3-7 oktober • 17-21 oktober • 31 oktober – 4 november • 14-18 november • 28 november – 2 december • 12-16 december • 2-6 januari
Download